IMPRONITS 2012

IMPRO-NIT # 36

the hrönir factory

Nuno Rebelo – guitarra

Berta Puigdemasa – arpa

Clara Tena – dansa

Natalia JIménez – dansa

dijous 19 d’abril de 2012

20h La Caldera – sala_0 Torrent d’en Vidalet 43 (Gràcia)

IMPRO-NIT # 37

the hrönir factory

DIJOUS 31 DE MAIG A LA SALA 0 DE LA CALDERA

CATALÁ

La segona entrega de la nova etapa de les Impronit a La Caldera arriba en aquesta ocasió el darrer dijous del mes de maig. Després de l’experiència iniciàtica del passat mes d’abril, aquesta Impronit obre una nova via d’exploració del so, l’espai i el moviment. Els músics Olivier Jambois (guitarra) i Eduard Altaba (contrabaix) es trobaran amb les ballarines Mireia de Querol i María Campos, amb l’objectiu de transgredir qualsevol objectiu previst. En aquest sentit, la Impronit ofereix (i no és poca cosa) una constel·lació d’hipòtesis de partença que són línies de fuga cap a un seguit de sucoses catàstrofes: esquerdar tota geometria sedentaria de l’espai, violentar el decurs lineal i calmós del temps, obrir de bat a bat les parpelles de les oïdes. La improvisació és perseverar en l’aventura i la intriga, i assistir a la Impronit és la millor manera de capbussar-se a la trama. Però no espereu sortir-ne complaents ni indemnes: l’enigma, com l’energia, no es conclou. Tan sols es transforma.

CASTELLANO

La segunda entrega de la nueva etapa de las Impronit en La Caldera llega en esta ocasión el último jueves del mes de mayo. Tras la experiencia iniciática del pasado mas de abril, esta Impronit abre una nueva vía de exploración del sonido, el espacio y el movimiento. Los músicos Olivier Jambois (guitarra) y ( ) se encontrarán con las bailarinas Mireia de Querol y María Campos, con el objetivo de transgredir cualquiera objetivo previsto. En este sentido, la Impronit ofrece (y no es poca cosa) una constelación de hipótesis de partida que son líneas de fuga hacia un variedad de jugosas catástrofes: agrietar toda geometría sedentaria del espacio, violentar el decurso lineal y pasmado del tiempo, abrir de par en par los párpados de los oídos. La improvisación es perseverar en la aventura y la intriga, y asistir a la Impronit es la mejor manera de zambullirse en la trama. Pero no esperáis salir complacientes ni indemnes de ello: el enigma, como la energía, no se clausura. Tan sólo se transforma.

ENGLISH

The second edition of the new format of Impronit sessions at La Caldera will take place on the last Thursday of May. After a successful initiation last April, this month’s Impronit will open a new path of sound, movement and spatial exploration. Musicians Olivier Jambois (guitar)  and Eduard Altaba (double-bass) will meet the dancers Mireia de Querol and María Campos, with the aim to transcend any and all objectives expected. In this sense the Impronit will offer a constellation of starting-point hipothesis’ that are vanishing lines towards a series of substancial catastrophes: to crack all sedentary geometry of space, to distort the lineal and calm course of time, to open their ears wide. Improsation is to persevere in the adventure and intrigue and to witness an Impronit is the best way to dive head first into the thick of it. But don’t expect to leave complacent or unharmed: the enigma, the same as energy, never comes to an end, it’s just transformed.

IMPRO-NIT # 38

the hrönir factory

21 juny 20h. La Caldera – sala_0

 

CATALÁ

La Impronit d’aquest més de juny tindrà lloc el dijous 21 a les 20h a la sala_0 de La Caldera (Torrent d’en Vidalet 43, Gràcia). L’exploració musical a càrrec de dos noms plenament establerts en el frondós territori de la improvisació: John Williams (saxo baríton i trombó) i Vasco Trilla. John Williams (Banda d’Improvisadors de Barcelona) és un músic nord-americà que beu i destil·la de manera molt particular l’eclèctica tradició del free jazz, aportant-hi una inopinada energia i recursos inesgotables. Per la seva banda, Vasco Trilla (membre de formacions com Filthy Habits, Planeta Imaginario o Alfonsina y el Mal) converteix la percussió en un ens interlocutor sorprenent, empeltat en imaginaris progressius i dotat de musculació rockera. La improvisació del moviment, de la mà de Claudia Solano, ballarina i coreògrafa que a través del seu avatar La SolWatt porta ja temps investigant els entre-surts de la improvisació i de la recerca multidisciplinar, i d’Eneko Alcaraz, que després de passar per projectes de renom incontestable com les companyies Mudances i Lanònima Imperial duu traçada una llarga trajectòria  a través del seu propi laboratori de dansa, Ekilore.

CASTELLANO

La Impronit de este mes de junio tendrá lugar el jueves 21 a las 20h en la sala_0 de La Caldera (Torrent d’en Vidalet 43, Gràcia). La exploración musical a cargo de dos nombres plenamente establecidos en el frondoso territorio de la improvisación: John Williams (saxo barítono y trombón) y Vasco Trilla. John Williams (Banda d’Improvisadors de Barcelona) es un músico norteamericano que bebe y destila de manera muy particular la ecléctica tradición del free jazz, aportando una inopinada energía y recursos inagotables. Por su parte, Vasco Trilla (miembro de formaciones como Filthy Habits, Planeta Imaginario o Alfonsina y el Mal) convierte la percusión en un ente interlocutor sorprendente, injertado en imaginarios progresivos y dotado musculación rockera. La improvisación del movimiento, de la mano de Claudia Solano, bailarina y coreógrafa que a través de su avatar La SolWatt lleva ya tiempo investigando los entresijos de la improvisación y de la búsqueda multidisciplinar, y de Eneko Alcaraz, que tras pasar por proyectos de renombre incontestable como las compañías Mudanzas y Lanònima Imperial ha trazado ya una larga trayectoria a través de su propio laboratorio de danza, Ekilore.

ENGLISH

This month’s Impronit will take place on the 21st of June at 20h at the Sala 0 of La Caldera. Musical exploration at the hands of two fully established names in the lush territory of improvisation: John Williams (baritone sax and trombone) and Vasco Trilla (drums). John Williams (Banda d’Improvisadors de Barcelona) is a North American musician that draws and distils from the eclectic tradition of free jazz while producing surprising energy and endless resources. Vasco Trilla (membre of bands like Filthy Habits, Planeta Imaginario or Alfonsina y el Mal) turns percussion into a surprising interlocutor, drawing us into progressive imaginary with rock muscle. The movement improvisation will be at the hands of Claudia Solano- AKA SolWatt- dancer and choreographer has amply researched the ins and outs of improvisation and multidisciplinarianism.  And Eneko Alcaraz whom after being a part of renowned projects such as the Mudances and Lanònima Imperial companies has forged his own path with his own dance laboratory Ekilore.

IMPRO-NIT # 39

the hrönir factory

CATALÁ

La Impronit de juliol arriba enmarcada en el context de les activitats de La Caldera al Festival Grec, i amb un cartell de luxe. L’apartat musical sorgirà de la combinatòria agoserada i clarivident protagonitzada per Evru (sintetitzador i percussions), un dels artistes més importants de les darreres dècades i pioner en l’aplicació del multimèdia a les arts plàstiques, i per Agustí Martínez (saxo), el disc del qual “Are Spirits What I Hear?” va ser considerat per la crítica com un dels millors discos de jazz de tota la història. Amb ells, les ballarines Anna Rubirola i Federica Portello. El dijous dia 19 a les 20 h.

CASTELLANO

La Impronit de julio llega enmarcada en el contexto de las actividades de La Caldera en el Festival Grec, y con un cartel de lujo. El apartado musical surgirá de la combinatoria atrevida y clarividente protagonizada por Evru (sintetizador y percusiones), uno de los artistas más importantes de las últimas décadas y pionero en la aplicación del multimedia a las artes plásticas, y por Agustí Martínez (saxo), el disco del cual “Are Spirits What I Hear?” fue considerado por la crítica como uno de los mejores discos de jazz de toda la historia. Con ellos, las bailarinas Anna Rubirola y Federica Portello. El jueves día 19 a las 20 h.

ENGLISH

July’s Impronit is included in La Caldera’s activities within the Grec Festival and will have a luxury line up. The musical section will see the daring and clairvoyant combination of Evru (synthesisers and percussions) -one of the most important artists of the last decades and a pioneer in applying multimedia to plastic arts- and Agustí Martínez (saxophone)-whose album “Are Spirits What I Hear?” has been critically acclaimed as one of the greatest jazz records in history. Joining them we have the dancers Anna Rubirola and Federica Portello. This Thursday the 19th at 20 h.

IMPRO-NIT # 40

the hrönir factory

CATALÁ

El dijous 19 de juliol a les 20 h (La Caldera, Sala 0) el laboratori d’improvisació col·lectiva desplegat per Gràcia Territori Sonor i La Caldera irromp en el marc del Festival Grec, i ho fa amb un cartell de luxe. Per una banda Agustí Martínez, un dels millors saxofonistes d’Espanya i un polièdric improvisador el disc del qual Are Spirits What I Hear?, editat per Etude Records l’any 2007 va ser considerat per la premsa especialitzada com un dels millors discos de jazz de la història. Per l’altra Evru, abans conegut com a Zush i sens dubte un dels creadors més importants de les darreres dècades, pioner en l’ús del multimèdia en les arts plàstiques i visuals, que armat de sintetitzador Moog i percussions mostrarà la seva extraordinària per bé que menys coneguda faceta sonora. Amb ells actuaran també les ballarines residents a La Caldera Anna Rubirola i Federica Portello.

CASTELLANO

El jueves 19 de julio a las 20 h (La Caldera, Sala 0) el laboratorio de improvisación colectiva desplegado por Gràcia Territori Sonor y La Caldera irrumpe en el marco del Festival Grec, y lo hace con un cartel de lujo. Por un lado Agustí Martínez, uno de los mejores saxofonistas de España y un poliédrico improvisador el disco del cual Are Spirits What Y Hear?, editado por Etude Records el año 2007 fue considerado por la prensa especializada como uno de los mejores discos de jazz de la historia. Por la otra Evru, antes conocido como Zush y sin duda uno de los creadores más importantes de las últimas décadas, pionero en el uso del multimedia en las artes plásticas y visuales, que armado de sintetizador Moog y percusiones mostrará su extraordinaria si bien menos conocida faceta sonora. Con ellos acturan también las bailarinas residentes en La Caldera Anna Rubirola y Federica Portello.

ENGLISH

Next Thursday the 19th of July at 20h at La Caldera, Sala 0, the collective improvisation laboratory created by Gràcia Territori Sonor and La Caldera will take place in the context of the Grec Festival with a luxury lineup. On one hand Agustí Martínez, one of the best saxophone players in Spain and a polihydral improviser who’s album Are Spirits What I Hear?, released by Etude Records in 2007 was considered by the specialized press to be one of the greatest jazz records of all time. On the other hand Evru, before known as Zush and without doubt one of the most important artists of recent decades and a pioneer in the use of multimedia in plastic and visual arts whom armed with a Moog synthesizer and percussions will show his extraordinary although somewhat unknown sonic facet. Performing with them we have the resident dancers of La Caldera, Anna Rubirola and Federica Portello.

IMPRO-NIT # 41 (LEM)

the hrönir factory


COÀGUL / ANNA SUBIRANA / GUY NADER / SARAH ANGLADA

Barcelona

dijous 18 d’octubre, 20 h
La Caldera – Sala 0
c/ Torrent d’en Vidalet, 43

CATALÁ

El laboratori d’improvisació col•lectiva obert a la dansa des del mes d’abril i amb seu permanent a La Caldera estrena aquesta nova etapa en el marc del LEM. I ho fa amb una proposta en què, al so i al moviment, s’hi incorpora una natural síntesi d’ambdós com és la veu. Marc O’Callaghan (aka Coàgul; sintetitzador, veu i objectes) i Anna Subirana (veu) teixiran un tapís fonètic i musical imprevisible, on es donaran la mà els seus respectius recorreguts de fons: sorollisme i psicodèlia industrial, d’una banda, paradoxes haikú i blues, de l’altra… i molt més. Guy Nader (La Intrusa Danza, Iliacan) i Sarah Anglada (SenzaTempo) donaran cos a aquest diagrama sonor, de manera que es convertiran en els vectors perfectes per a aquestes noves lleis del moviment i del temps: tot el que passi ho farà per obra de la més prolífica i atzarosa necessitat. Ser-ne espectador suposa tot un privilegi físic.

CASTELLANO

El laboratorio de improvisación colectiva abierto a la danza desde el mes de abril y con sede permanente en La Caldera estrena una nueva etapa en el marco del LEM. Y lo hace con una propuesta en la que, al sonido y al movimiento, se les incorpora una natural síntesis de ambos como es la voz. Marc O’Callaghan (aka Coàgul; sintetizador, voz y objetos) y Anna Subirana (voz) tejerán un tapiz fonético y musical imprevisible en el que se darán la mano sus respectivos recorridos de fondo: ruidismo y psicodelia industrial, por un lado, paradojas haiku y blues, por otro, y mucho más. Guy Nader (La Intrusa Danza, Iliacan) y Sarah Anglada (Senza Tempo) darán cuerpo a este diagrama sonoro, de modo que se convertirán en los vectores perfectos para estas nuevas leyes del movimiento y del tiempo: todo lo que ocurra lo hará por obra de la más prolífica y azarosa necesidad. Ser su espectador supone todo un privilegio físico.

ENGLISH

The laboratory for collective dance improvisation that opened in April with a permanent headquarters at La Caldera is entering a new stage in the framework of LEM. It involves a proposal that incorporates, along with sound and movement, the natural synthesis of both: the voice. Marc O’Callaghan (aka Coàgul; synthesizer, vocals and objects) and Anna Subirana (vocals) will weave an unpredictable phonetic and musical tapestry that will join together their respective backgrounds: noise music and industrial psychedelia, on the one hand, haiku paradoxes and blues, on the other… and much more. Guy Nader (La Intrusa Danza, Iliacan) and Sarah Anglada (SenzaTempo) will add their bodies to this sonic diagram. They will become the perfect vectors for the new laws of movement and time: everything that happens will be the result of the most prolific and risky necessity. Being in the audience will be a real physical privilege.

IMPRO-NIT # 42

the hrönir factory

 

CATALÁ

Dijous 22 a les 20 h, a la Sala 0 de La Caldera

L’encontre exploratori que cada més protagonitzan Gràcia Territori Sonor i La Caldera a través d’una proposta inèdita d’improvisació entre la música i la dansa té aquest novembre una nova trobada de conseqüències dignes de les dinàmiques no lineals i les ciències imaginàries. Adrià Bofarull (aka Hydra, aka Dargelos i resident enguany de Gràcia Territori Sonor) i Victor Hurtado (Huan) donaran forma a un ecosistema sonor textural, meditatiu i feréstec. Un ecosistema que s’ampliarà amb la dansa de Cecilia Colacrai i Ángel Zote amb l’objectiu de mostrar-vos totes les possibilitats que presenta en temps real un sistema allunyat de l’equilibri i molt proper a l’epifania.

CASTELLANO

Jueves 22 a las 20 h, a la Sala 0 de La Caldera

El encuentro exploratorio que cada mes protagonizan Gràcia Territori Sonor y La Caldera a través de una propuesta inédita de improvisación entre la música y la danza tiene este noviembre un nuevo encuentro de consecuencias dignas de las dinámicas no lineales y las ciencias imaginarias. Adrià Bofarull (aka Hydra, aka Dargelos y residente este año de Gràcia Territori Sonor) y Victor Hurtado (Huan) darán forma a un ecosistema sonoro textural, meditativo y sin domesticar. Un ecosistema que se ampliará con la danza de Cecilia Colacrai y Ángel Zote con el objetivo de mostraros todas las posibilidades que presenta en tiempo real un sistema alejado del equilibrio y muy próximo a la epifanía.

ENGLISH

Thursday the 22nd at 20 h, at the Sala 0 of La Caldera

Every month Gràcia Territori Sonor and La Caldera organize an exploratory meeting in which they propose an unprecedented improvisation session of music and dance and this November edition promises an encounter of non linear dynamics and imaginary sciences: Adrià Bofarull (aka Hydra, aka Dargelos and Gràcia Territori Sonor’s resident artist this year) and Victor Hurtado (Huan) will shape a textured sonic ecosystem, meditative and fierce, an ecosystem which will broaden with the movements of dancers Cecilia Colacrai and Ángel Zote with the objective of showing us all the possibilities-in real time- of a system far from balance and closer to an epiphany.

IMPRO-NIT # 43

the hrönir factory

CATALÁ

Dijous 20 a les 20 h, a la Sala 0 de La Caldera

Última Impronit de 2012: l’any en que a les Impronits es van trobar la música i la dansa. Aquest feliç encontre ha generat sessions intenses i descobertes inesperades. Ha hagut intensitat, dramatisme, humor, geometries i acceleracions, silencis i explosions. Res millor per acabar l’any que convidar dos músics que van estar en l’orígen de les Impronits, en 2008, i van constituir dins d’Aixònoéspànic la diabòlica secció rítmica de les 21 primeres edicions: Quicu Samsó a la bateria i Albert Guitart al baix, que aquest cop no teixiran la seva trama sòlida i volàtil per a d’altres músics, sinó per a dos ballarins de gran personalitat: Roser López i Sebastián García Ferro. Tots quatre exploradors clouran les impronits 2012. No t’ho perdis.

CASTELLANO

Jueves 20 a las 20 h, en la Sala 0 de La Caldera

Última Impronit de 2012: el año en que en las Impronits se encontraron la música y la danza. Este feliz encuentro ha generado sesiones intensas y descubrinientos inesperados. Ha habido intensidad, dramatismo, humor, geometrías y aceleraciones, silencios y explosiones. Nada mejor para acabar el año que invitar a dos músicos que estuvieron en el orígen de las Impronits, en 2008, y constituyeron dentro de Aixònoéspànic la diabólica sección rítmica de las 21 primeras ediciones: Quicu Samsó a la batería y Albert Guitart al bajo, que esta vez no tejerán su trama sólida y volátil para otros músicos, si no para dos bailarines de gran personalidad: Roser López y Sebastián García Ferro. Los cuatro exploradores cerrarán las impronits 2012. No te lo pierdas.

ENGLISH

Thursday the 20th at 20 h, at the Sala 0 of La Caldera

The last Impronit of 2012:  the year in which music met dance. This happy encounter has generated intense sessions and unexpected discoveries. There has been intensity, drama, humor, geometry and accelerations, silences and explosions. Nothin better to finish off the year than to invite two musicians that were at the origin of the Impronits in 2008 and that made up the diabolical rythmic section of Aixònoéspànic during the first 21 editions: Quicu Samsó on the drums and Albert Guitart on bass, who this time won’t establish their solid and volatile weave for other musicians but instead for two dancers of great personality: Roser López and Sebastián García Ferro. These four explorers will bring a close to the 2012 Impronits. Don’t miss it.

Comments are closed.

2023 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes