IMPRONITS 2013

IMPRO-NIT # 44

the hrönir factory

 

dijous 18 d’abril de 2013
21 h Al Bar del Centre Cívic de La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona)

Tornen les Impronits, el laboratori d’improvisació en viu que organitza Gràcia Territori Sonor, i que entra en la seva cinquena temporada amb un canvi de format i d’ubicació. Així que, amb una formació de luxe i en un espai en el que podrem recuperar l’ambient relaxat de les primeres temporades amb taules i una barra de bar, arriba la Impronit número 44:

Berta Puigdemasa – arpa
Oriol Roca – bateria
Tom Chant – clarinet baix, saxo

Berta Puigdemasa és resident a Gràcia Territori Sonor durant 2013. Treballa l’arpa com a intèrpret de repertori clàssic i contemporani i també en el territori de la improvisació i les possibilitats de l’ús no ortodox de l’instrument.

Oriol Roca és un improvisador de llarga trajectòria, amb formacions estables com Vrak’ Trio i incansable col·laborador (ha treballat amb Alexandra Grimal, Didier Labbé i Paolo Angeli entre molts d’altres). És cofundador del col·lectiu CREA, un laboratori per a la improvisació interdisciplinar col·lectiva.

Tom Chant és també un músic de llarg recorregut, membre dels grups Cinematic Orchestra, Eddie Prévost Trio, la London Improvisers Orchestra i la Banda d’Improvisadors de Barcelona, i col·laborador amb molts altres instrumentistes: Fontella Bass, Sunny Murray, Toshimaru Nakamura, Veryan Weston, Steve Beresford…

CASTELLANO

jueves 18 d’abril de 2013
21 h En el Bar del Centre Cívic de La Sedeta, calle Sicilia 321 (Gràcia-Barcelona)

Vuelven las Impronits, el laboratorio de improvisación en vivo que organiza Gràcia Territori Sonor, y que entra en su quinta temporada con un cambio de formato y de ubicación. Así que, con una formación de lujo y en un espacio en el que podremos recuperar el ambiente relajado de las primeras temporadas con mesas y una barra de bar, llega la Impronit número 44:

Berta Puigdemasa – arpa
Oriol Roca – batería
Tom Chant – clarinete bajo, saxo

Berta Puigdemasa es residente en Gràcia Territori Sonor durante 2013. Trabaja el arpa como intérprete de repetorio clásico y contemporáneo y también en el territorio de la improvisación y las posibilidades del uso no ortodoxo del instrumento.

Oriol Roca es un improvisador de larga trayectoria, con formaciones estables como Vrak’ Trío e incansable colaborador (ha trabajado con Alexandra Grimal, Didier Labbé y Paolo Angeli entre muchos otros). Es cofundador del colectivo CREA, un laboratorio para la improvisación interdisciplinar colectiva.

Tom Chant es también un músico de largo recorrido, miembro de los grupos Cinematic Orchestra, Eddie Prévost Trio, la London Improvisers Orchestra y la Banda d’Improvisadors de Barcelona, y colaborador con otros muchos instrumentistas: Fontella Bass, Sunny Murray, Toshimaru Nakamura, Veryan Weston, Steve Beresford…

ENGLISH

on Thursday the 18th April 2013
9:30 pm At the Bar of the Centre Cívic de La Sedeta, Sicília 321

The Impronits are back, the live improvisation laboratory organized by Gràcia Territori Sonor,  now in its  fifth season and with a change of format and venue. Our  luxury lineup and change of scene will take us back to the relaxed atmosphere of the first seasons with tables and chairs and a bar, Impronit number 44 is upon us:

Berta Puigdemasa – harp
Oriol Roca – drums
Tom Chant – bass clarinet, saxophone

Berta Puigdemasa is one of Gràcia Territori Sonor ‘s resident artists during 2013. She plays the harp both as an interpreter of classical  and contemporary music and is also active in the territory of free improvisation and the non-orthodox use of the instrument.

Oriol Roca has a broad carreer in improvisation with stable projects such as  Vrak’ Trio and is a n indefatigable collaborator (hes worked with Alexandra Grimal, Didier Labbé and Paolo Angeli among many others). He’s the co-founder of the CREA collective, a collective interdisciplinari improvisation lab.

Tom Chant is also a musician with a reknown carreer, member of groups such as Cinematic Orchestra, Eddie Prévost Trio, the London Improvisers Orchestra and the Banda d’Improvisadors de Barcelona and collaborator to many instrumentalists: Fontella Bass, Sunny Murray, Toshimaru Nakamura, Veryan Weston, Steve Beresford…

IMPRO-NIT # 45

the hrönir factory

CATALÀ

Aquí tenim la Impronit número 45, per segona vegada a l’agradable i còmoda nova ubicació del cicle, amb una formació de luxe que promet introspeccions i exploracions inaudites:

Mark Cunningham – trompeta
Ivo Sans – bateria
Jaume L. Pantaleón – sintetitzadors

 

el proper dijous 23 de maig de 2013
Al Bar del Centre Cívic de La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), a les 21:30 hores.

Mark Cunningham no necessita gaire presentació. És un músic històric de la no-wave de Nova York amb projectes com Mars i Don King que porta ja anys interactuant amb l’escena experimental barcelonina, amb projectes com Raeo, Convolution o Bèstia Ferida. És un trompetista que ha traspassat la frontera acústica de l’instrument, processant-lo amb l’electrònica.

Ivo Sans és un improvisador molt actiu en l’escena local i europea. És membre del Free Art Ensemble, una nombrosa formació d’improvisadors i treballa en diversos projectes amb Agustí Fernández i el contrabaixista Masa Kamaguchi, a més de col·laborar amb músics com Nuno Rebelo o Tom Chant.

Jaume L. Pantaleón és un guitarrista que ha explorat els límits de l’electrificació de l’instrument. Primer amb el grup 12twelve, del que va ser fundador i posteriorment en projectes com Atleta i Massa Fosca, allunyant-se i apropant-se de la línia invisible que separa el rock de l’experimentació i actualment treballa també amb sintetitzadors analògics i generadors de freqüències.

Us esperem!

CASTELLANO

Aquí tenemos la Impronit número 45, por segunda vez en la agradable y cómoda nueva ubicación del ciclo, con una formación de lujo que promete introspecciones y exploraciones inauditas:

Mark Cunningham – trompeta
Ivo Sans – batería
Jaume L. Pantaleón – sintetizadores

 

el próximo jueves 23 de mayo de 2013
En el Bar del Centre Cívic de La Sedeta, calle Sicilia 321 (Gràcia-Barcelona), a las 21:30 horas.

Mark Cunningham no necesita mucha presentación. Es un músico histórico de la no-wave de Nueva York con proyectos como Mars y Don King que lleva ya años interactuando con la escena experimental barcelonesa, con proyectos como Raeo, Convolution o Bèstia Ferida. Es un trompetista que ha traspasado la frontera acústica del instrumento, procesándolo con la electrónica.

Ivo Sans es un improvisador muy activo en la escena local y europea. Es miembro del Free Art Ensemble, una numerosa formación de improvisadores y trabaja en varios proyectos con Agustí Fernández y el contrabajista Masa Kamaguchi, además de colaborar con músicos como Nuno Rebelo o Tom Chant.

Jaume L. Pantaleón es un guitarrista que ha explorado los límites de la electrificación del instrumento. Primero con el grupo 12twelve, del que fue fundador y posteriormente en proyectos como Atleta y Massa Fosca, alejándose y acercándose a la línea invisible que separa el rock de la experimentación y actualmente trabaja también con sintetizadores analógicos y generadores de frecuencias.

Os esperamos!

ENGLISH

We’ve arrived at Impronit number 45, once more in the agreable and confortable new location of the cycle, with a luxury lineup which promises instrospection and unprecedented explorations:

Mark Cunningham – trumpet
Ivo Sans – drums
Jaume L. Pantaleón – synthesisers

 

Next Thursday the 23rd of May 2013
In the bar of the Centre Cívic de La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), at 21:30h.

Mark Cunningham needs little presentation. He’s a historic musician from New York’s no-wave scene with projects such as Mars and Don King and has been interacting with Barcelona’s experimental music scene for years, with projects such as Raeo, Convolution or Bèstia Ferida. He’s a trumpet-player that has surpassed the acoustic frontier of the instrument, processing the sounds with electronica.

Ivo Sans is a very active improviser on both a local and European level. He’s a member of the Free Art Ensemble, a numerous group of improvisers and has worked on diverse projects with Agustí Fernández and the contrabassist Masa Kamaguchi, and has also collaborated with musicians such as Nuno Rebelo and Tom Chant.

Jaume L. Pantaleón is a guitarist that has explored the limits of the electrified instrument, first with the band 12twelve, of which he is the founder and later with projects such as Atleta and Massa Fosca, getting closer and pulling away from the invisible line that separates rock from experimentation and that now works with analogue synthesisers and frequency generators.

Looking forward to seeing you!

IMPRO-NIT # 46

the hrönir factory

CATALÀ

Una nova sessió d’improvisació tindrà lloc aquest dijous al bar del CC La Sedeta. Una Impronit molt prometedora, amb

Alessandra Patrucco – veu
Rafael Zaragoza – imans i
objectes sobre guitarra elèctrica
Alexandre Guitart – bateria i rabab
Aquest dijous 20 de juny de 2013
Al Bar del Centre Cívic La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), a les 21:30 hores.

Alessandra Patrucco és una cantant i compositora torinesa que es mou en molt diversos territoris musicals: investigadora del folklore del Piemont, interessada en les tècniques vocals no occidentals i molt activa en l’escena internacional de la improvisació. Ha treballat amb Misha Mengelberg, Ab Baars, Tristan Honsinger i Han Bennink.

Rafael Zaragoza és un guitarrista de llarga trajectòria i un dels noms centrals quan es parla de les músiques innovadores a Barcelona en les darreres dècades (recordeu els sempre actuals Secta Sónica). Porta ja uns anys investigant l’efecte del magnetisme sobre la guitarra elèctrica amb resultats sorprenents.

Alexandre Guitart és un dels integrants de Residual Gurus, un dels projectes més suggeridors i sensacionals de la ciutat. La seva trajectòria parteix de l’estudi del piano i la percussió a Barcelona, s’endinsa en les tècniques del saz i el tanbur a Istambul, passa per la formació ineludible a Cuba i en la actualitat s’aboca a l’estudi del Konnakol (solfeig rítmic hindú) a l’Índia.

CASTELLANO

Una nueva sesión de improvisación tendrá lugar este jueves en el bar del CC La Sedeta. Una Impronit muy prometedora, con:

Alessandra Patrucco – voz
Rafael Zaragoza – imanes y objetos sobre guitarra eléctrica
Alexandre Guitart – batería y rabab

 

Este jueves 20 de junio de 2013
En el Bar del Centre Cívic La Sedeta, calle Sicilia 321 (Gràcia-Barcelona), a las 21:30 horas.

Alessandra Patrucco es una cantante y compositora turinesa que se mueve en muy diversos territorios musicales: investigadora del folclore del Piamonte, interesada en las técnicas vocales no occidentales y muy activa en la escena internacional de la improvisación. Ha trabajado con Misha Mengelberg, Ab Baars, Tristan Honsinger y Han Bennink.

Rafael Zaragoza es un guitarrista de larga trayectoria y uno de los nombres centrales cuando se habla de las músicas innovadoras en Barcelona en las últimas décadas (recordad los siempre actuales Secta Sónica). Lleva ya unos años investigando el efecto del magnetismo sobre la guitarra eléctrica con resultados sorprendentes.

Alexandre Guitart es uno de los integrantes de Residual Gurus, uno de los proyectos más sugerentes y sensacionales de la ciudad. Su trayectoria parte del estudio del piano y la percusión en Barcelona, se adentra en las técnicas del saz y el tanbur en Istambul, pasa por la formación ineludible en Cuba y en la actualidad se aboca al estudio del Konnakol (solfeo rítmico hindú) en la India.

ENGLISH

A new improvisation session will take place at the bar of the CC La Sedeta. A very promising Impronit with:

Alessandra Patrucco – voice
Rafael Zaragoza – electric guitar prepared with magnets and objects
Alexandre Guitart – drums and rabab

 

This Thursday the 20th of June 2013
In the bar of the Centre Cívic de La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), at 21:30h.

Alessandra Patrucco is a singer and composer from Torino that moves in diverse musical territories: investigator of Piemont folklore, interested in non-occidental vocal techniques and very active in the international improvisation scene. She has worked with Misha Mengelberg, Ab Baars, Tristan Honsinger and Han Bennink.

Rafael Zaragoza is a guitarist of a long trajectory and one of the central names when speaking of innovative music in Barcelona in recent decades (remember the always relevant Secta Sónica). He’s been investigating the effect of magnets on electric guitars for several years now with surprising results.

Alexandre Guitart is one of the members of Residual Gurus, one of the most sensational and suggestive projects in town. His trajectory starts from the study of piano and percussion in Barcelona and deepens with the saz and tambur techniques in Istanbul, and through the unavoidable training incuba and is currently studying Konnakol (rhythmic hindu solfège) in India.

IMPRO-NIT # 47

the hrönir factory

CATALÀ

La darrera impronit de la temporada tindrà lloc aquest dijous al bar del CC La Sedeta. Una Impronit per a l’exploració dels instruments de corda:

Marc Egea – viola de roda
Adele Madau – violí
Eduard Altaba – contrabaix
Aquest dijous 18 de juliol de 2013
Al Bar del Centre Cívic La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), a les 21:30 hores.

No calen gaires presentacions per aquests tres veterans improvisadors: Marc Egea ha extret de la viola de roda sonoritats i llenguatges que representen una actualització estratosfèrica de l’instrument, Adele Madau explora les possibilitats de l’electrificació del violí i el contrabaix d’Eduard Altaba, com tots sabem, és un oceà de subtileses. Un concert memorable que us recomanem totalment. A l’agost, les impronits faran una pausa. Tornem al setembre!

CASTELLANO

La última impronit de la temporada tendrá lugar este jueves en el bar del CC La Sedeta. Una Impronit de exploración de los instrumentos de cuerda:

Marc Egea – zanfona
Adele Madau – violín
Eduard Altaba – contrabajo

 

Este jueves 18 de julio de 2013
En el Bar del Centr Cívic La Sedeta, calle Sicilia 321 (Gràcia-Barcelona), a las 21:30 horas.

No hacen falta muchas presentaciones por estos tres veteranos improvisadors: Marc Egea ha extraído de la zanfona sonoridades y lenguajes que representan una actualización estratosférica del instrumento, Adele Madau explora las posibilidades de la electrificación del violín y el contrabajo de Eduard Altaba, como todos sabemos, es un océano de sutilezas. Un concierto memorable que os recomendamos totalmente. En agosto, las impronits harán una pausa. Volvemos en septiembre!

ENGLISH

The last impronit of the season will take place this Thursday in the bar of the CC La Sedeta. An Impronit to explore string instruments:

Marc Egea – hurdy gurdy
Adele Madau – violin
Eduard Altaba – double bass

 

This Thursday the 18th of July 2013
Bar of the Centre Cívic La Sedeta, Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), at 9:30 pm.

Presentations aren’t necessary for these three veteran improvisers:
Marc Egea has extracted sounds and languages from the hurdy gurdy that represent an stratospheric actualization of the instrument, Adele Madau explores the possibilities of the electrified violin and Eduard Altaba’s double bass, as we all know, is an ocean of subtleties. A memorable concert we recommend highly. During Agust Impronits takes a break and we return in September!

IMPRO-NIT # 48

the hrönir factory

CATALÀ

Després de la pausa d’agost, tornem amb una nova impronit i tres joves músics molt interessants:

Marc Florensa – trompeta
Genís Bagés – bateria
Nico Roig – guitarra
Aquest dijous 19 de setembre

 

Al Bar del Centre Cívic La Sedeta, carrer Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), a les 21:30 hores.

Marc Florensa és component del trio experimental Povidona Yodada, una formació que explora la improvisació tant com la seva relació amb la poesia i el cinema. També és membre del projecte Mirage. Genís Bagés, baterista improvisador en diferents llenguatges, forma part del trio Hipopòtam, que recentment han enregistrat el seu primer treball sota el segell Discordian Records. Nico Roig, a banda del seu treball en solitari, forma part de suggeridors projectes que hem anat descobrint en els darrers anys: Cargo, Os Meus Shorts, The Crappy Mini Band… Quins territoris exploraran junts? Vine a descobrir-ho el dijous.

CASTELLANO

Después de la pausa de agosto, volvemos con una nueva impronit y tres jóvenes músicos muy interesantes:

Marc Florensa – trompeta
Genís Bagés – batería
Nico Roig – guitarra
Este jueves 19 de septiembre

 

En el Bar del Centr Cívic La Sedeta, calle Sicilia 321 (Gràcia-Barcelona), a las 21:30 horas.

Marc Florensa es componente del trío experimental Povidona Yodada, una formación que explora la improvisación tanto como su relación con la poesía y el cine. También es miembro del proyecto Mirage. Genís Bagés, baterista improvisador en diferentes lenguajes, forma parte del trío Hipopòtam, que recientemente han grabado su primer trabajo con el sello Discordian Records. Nico Roig, además de su trabajo en solitario, forma parte de sugerentes proyectos que hemos ido descubriendo en los últimos años: Cargo, Os Meus Shorts, The Crappy Mini Band… Qué territorios explorarán juntos? Ven a descubrirlo el jueves.

ENGLISH

We’re back from our August break with a new Impronit with three interesting young musicians:

Marc Florensa – trumpet
Genís Bagés – drums
Nico Roig – guitar
This Thursday the 19th of September

 

Bar of the Centre Cívic La Sedeta, Sicília 321 (Gràcia-Barcelona), at 9:30 pm.

Marc Florensa is a member of experimental trio Povidona Yodada a band that explores improvisation and  it’s relationship with poetry and cinema. He’s also a member of Mirage. Genís Bagés, is a drummer that improvises in various languages and is a member of the trio Hipopòtam that have recently recorded their first album on Discordian Records. Nico Roig-aside from his solo work- is a member of suggestive projects that we’ve discovered over the last few years: Cargo, Os Meus Shorts, The Crappy Mini Band… Which territories will they explore together? Come and discover them on Thursday.

IMPRO-NIT # 49

the hrönir factory

CATALÀ

Hola, ja sabeu que el LEM és un festival singular per diversos motius, tots ells bastant coneguts. El que no se sap tant és que potser sigui l’únic festival del món en l’equip del qual hi treballen dos músics de vent que processen el so dels seus instruments amb pedals d’efectes: Víctor Nubla (director artístic) i Ramon Marc Bataller (responsable de comunicació). Tots dos li han proposat a Víctor Hurtado (responsable de producció del festival y guitarrista amant, igualment, dels pedals d’efectes) de reunir-se per fer aquesta Impronit post-LEM. D’aquesta manera, i sense que serveixi de precedent (ja sabeu que no ens agrada autoprogramar-nos), us volem mostrar el millor de la casa en una sessió especial. Aquest serà el contingut de la Impronit 49, us esperem!

Ramon Marc Bataller (saxo elèctric) és integrant del suggestiu projecte Eh! i també de Same Old i TenebraEh!, a més de col·laborador en molts projectes de l’escena local.

Víctor Nubla (clarinet elèctric) és membre fundador de Macromassa, Aixònoéspànic y la European Improvisers Orchestra, entre d’altres projectes sonors.

Víctor Hurtado (guitarra elèctrica) és membre fundador de Qa’a, Huan i actualment treballa en el projecte Jochen Arbeit & Huan (veure recomanacions en aquesta newsletter).

CASTELLANO

Hola, ya sabéis que el LEM es un festival singular por varios motivos, todos ellos bastante conocidos. Lo que no se sabe tanto es que quizá sea el único festival del mundo en cuyo equipo de trabajo hay dos músicos de viento que procesan el sonido de sus instrumentos con pedales de efectos: Víctor Nubla (director artístico) y Ramon Marc Bataller (responsable de comunicación). Los dos le han propuesto a Víctor Hurtado (responsable de producción del festival y guitarrista explorador, igualmente, de los pedales de efectos) reunirse para hacer esta Impronit post-LEM. De este modo, y sin que sirva de precedente (ya sabéis que no nos gusta autoprogramarnos), os queremos mostrar lo mejor de la casa en una sesión especial. Este será el contenido de la Impronit 49, os esperamos!

Ramon Marc Bataller (saxo eléctrico) es integrante del sugestivo proyecto Eh! y también de Same Old y TenebraEh!, además de colaborador en muchos proyectos de la escena local.

Víctor Nubla (clarinete eléctrico) es miembro fundador de Macromassa, Aixònoéspànic y la European Improvisers Orchestra, entre otros proyectos sonoros.

Víctor Hurtado (guitarra eléctrica) es miembro fundador de Qa’a, Huan y actualmente trabaja en el proyecto Jochen Arbeit & Huan (ver recomendaciones en esta newsletter).

ENGLISH

Hello, most of you know that LEM is a singular festival for many reasons, all of which are well known. What perhaps isn’t known is that it could be the only festival in the world  in which two members of it’s team are wind musicians that process the sound of their instruments with effect pedals: Víctor Nubla (artistic director) and Ramon Marc Bataller (responsable of communication). Both proposed Víctor Hurtado (responsable of production at the festival -guitarrist and fellow pedal enthusiast) to join them on this post-LEM Impronit. This way (and without serving as a precedent, because you know we don’t like to program ourselves) we want to show you the best in the house with this special session. This will be  the contents of Impronit 49, don’t miss it!

Ramon Marc Bataller (electric saxophone) member of suggestive project Eh! and of Same Old and TenebraEh!, he’s also a collaborator in many other local projects.

Víctor Nubla (electric clarinet) is a founding member of Macromassa, Aixònoéspànic and the European Improvisers Orchestra, among other sonic projects.

Víctor Hurtado (electric guitar) is founding member of Qa’a, Huan and is currently playing with project Jochen Arbeit & Huan (see recommendations in this newsletter).

Comments are closed.

2023 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes