IMPRONITS 2011

IMPRO-NIT # 25

the hrönir factory

CATALÁ

Liba Villavecchia – saxos
Spazzfrika Ehd – bateria
Josema Urós – guitarra
19 de gener de 2011
a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

En la primera Impronit de 2011 tres nous músics treballaran en l’habitual laboratori d’improvisació que es produeix el penúltim dimecres de cada mes.

breus biografies dels convidats:

Liba Villavecchia és un saxofonista de llarga i interessant trejectòria: es va iniciar en l’escena laietana dels últims anys amb el grup Casavella, després passa un llarg periode de temps als Estats Units, on perfecciona la tècnica del saxo i participa amb musics nordamericans en diversos projectes. De retorn a Barcelona, col·labora amb els injustament oblidats Gringos i posteriorment funda el col·lectiu IBA, amb Agustí Fernández i Joan Saura, amb els que forma el Trio Local. El seu nou projecte, amb Paul Stouthamer i Caspar Hodgkinson, porta el nom de Libas Traum Trio, i acaba de presentar el seu primer disc.

Spazzfrika Ehd és el cinquanta per cent d’un duet essencial a l’hora d’explicar què de veritablement nou està passant en l’escena barcelonina: ZA!, un projecte d’energia mutant i celebració epicúria del so, que després de presentar el seu darrer disc Macumba o Muerte, ha rebut la consideracio de ser qualificat com un dels millors directes d’Espanya segons la majoria de revistes especialitzades. Però la seva bateria no solament es pot escoltar en aquesta formació. Col·laboracions esporàdiques amb diversos experiments i fins i tot amb grups de pop i la seva participació a La Orquesta del Caballo Ganador, així ho indiquen.

Josep Manuel Urós, aka Josema Urós, aka Ebú, porta molts anys transitant els territoris més desconeguts de l’escena musical d’aquesta ciutat, des de la militància en l’underground dels 80 dins del grup Buildings i projectes propis com MCW, fins a col·laboracions amb Pascal Comelade. Va formar part del trio Altaba-Samsó-Urós i ha treballat dins el projecte audiovisual PAD, amb Panotxa, Lali Barrière i Ferran Conangle, i col·labora amb l’actual projecte de Barrière amb Ferran Fages: Grus. És un guitarrista camaleònic, un músic versàtil i sorprenent.

CASTELLANO

Liba Villavecchia – saxos
Spazzfrika Ehd – batería
Josema Urós – guitarra
19 de enero de 2011
a las 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

En la primera Impronit del 2011 tres nuevos músicos trabajarán en el habitual laboratorio de improvisación que se produce el penúltimo miércoles de cada mes.

breves biografías de los invitados:

Liba Villavecchia es un saxofonista de larga e interesante trateyctoria: se inició en la escena laietana de los últimos años con el grupo Casavella, después pasa un largo periodo de tiempo en los Estados Unidos donde perfecciona la técnica del saxo y participa con músicos norteamericanos en diversos proyectos. De regreso a Barcelona, colabora con los injustamente olvidados Gringos y posteriormente funda el colectivo IBA junto a Agustí Fernández y Joan Saura, con los que forma el Trío Local. Su nuevo proyecto, con Pete Stouthamer i Caspar Hodgkinson, lleva el nombre de Libas Traum Trio, y acaba de presentar su primer disco.

Spazzfrika Ehd es el cincuenta por ciento de un dúo esencial a la hora de explicar qué verdaderamente nuevo está pasando en la escena barcelonesa: ¡ZA!, un proyecto de energía mutante y celebración epicúrea del sonido, que después de presentar su último disco Macumba o Muerte!, ha recibido la consideración de ser calificado como uno de los mejores directos de España según la mayoría de revistas especializadas. Pero su batería no sólo se puede escuchar en esta formación. Colaboraciones esporádicas con diversos experimentos e incluso con grupos de pop y su participación en La Orquesta del Caballo Ganador, así lo indican.

Josep Manuel Urós, aka Josema Urós, aka Ebú, lleva muchos años transitando los territorios más desconocidos de la escena musical de esta ciudad, desde la militancia en el underground de los 80 dentro del grupo Buildings y proyectos propios como MCW, hasta colaboraciones con Pascal Comelade. Formó parte del trío Altaba-Samsó-Urós y ha trabajado dentro del proyecto audiovisual PAD, con Panotxa, Lali Barrière y Ferran Conangle, y colabora con el actual proyecto de Barrière con Ferran Fages: Grus. Es un guitarrista camaleónico, un músico versátil y sorprendente.

ENGLISH

Liba Villavecchia – saxos
Spazzfrika Ehd – drums
Josema Urós – guitar
19th of January 2011
at 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

In this first Impronit of 2011 three new musicians will work in the habitual improvisation laboratory that takes place on the penultimate wednesday of the month.

Liba Villavecchia is a saxophonist with a long and interesting trajectory: it began in the last years of laietana scene with the band Casavella, after that he spent a long period of time in the United States where he perfected his technique with the saxophone and played with North American musicians in several projects. Back in Barcelona he collaborated with the unjustly forgotten Gringos and later with the IBA collective, with Agustí Fernández and Joan Saura, with whom he formed Trio Local. His latest project, with Paul Stouthamer and Caspar Hodgkinson goes by the name Libas Traum Trio, and have just presented their first album.

Spazzfrica Ehd is fifty per cent of a duet which is essential to explain what is really new in the Barcelona scene: ZA!, a project of mutating energy and an epicurian celebration of sound that after presenting their latest album Macumba o Muerte,have been considered one of the best live acts in Spain according to the majority of specialized magazines. But his drumming can not only be heard in this formation. Sporadic collaborations and various experiments even with pop groups and his participation in La Orquesta del Caballo Ganador, indicate as such.

Josep Manuel Urós, aka Josema Urós, aka Ebú, has for many years been transiting the most unknown territories of the musical scene of this city,from the militancy of the 80’s underground in the Buildings group and own projects such as MCW, to collaborations with Pascal Comelade. He was a part of the trio Altaba-Samsó-Urós and has worked on the audiovisual project PAD, with Panotxa, Lali Barrière and Ferran Conangle, and is now collaborating with Barrière and Ferran Fages current project: Grus. He’s a chamelionlike guitarrist, a versatile and surprising musician.

IMPRO-NIT # 26

the hrönir factory

CATALÁ

16 de febrer de 2011
a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Miquel Àngel Marín – clarinets
Oriol Roca – bateria
Mariona Sagarra – veu

Torna, com cada penúltim dimecres de mes, la impronit, el laboratori d’improvisació col·lectiva de Gràcia Territori Sonor. Aquest vegada, es trobaran per primer cop sobre l’escenari els clarinets del músic, poeta i activista Miquel Àngel Marín, la veu extraordinàriament personal de Mariona Sagarra i la bateria no menys versàtil i original d’Oriol Roca. Tres personalitats amb un gran pes específic que no s’havien trobat fins ara, malgrat la seva prolixitat en les diverses escenes d’experimentació a Catalunya.

CASTELLANO

16 de febrero de 2011
a las 22 h.Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Miquel Àngel Marín – clarinets
Oriol Roca – bateria
Mariona Sagarra – veu

Vuelve, como cada penúltimo mièrcoles de mes, la impronit, el laboratorio de improvisación colectiva de Gràcia Territori Sonor. En esta ocasión, se encontrarán por primera vez sobre el escenario los clarinetes del músico, poeta y activista Miquel Àngel Marín, la voz extraordinariamente personal de Mariona Sagarra y la bateria no menos versátil y original de Oriol Roca. Tres personalidades con un gran peso específico que no se habían encontrado hasta ahora, a pesar de su prolijidad en las diversas escenas de experimentación en Catalunya.

ENGLISH

16th of February 2011
at 22 h.Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Miquel Àngel Marín – clarinets
Oriol Roca – bateria
Mariona Sagarra – veu

Once more, as always, the Impronit collective improvisation laboratory organised by Gràcia Territori Sonor returns on the second to last wednesday of the month. On this ocasion the clarinets of musician, poet and activist Miquel Àngel Marín, the extraordinarily personal vocals of Mariona Sagarra and the no less versatile and original drumming of Oriol Roca will meet for the first time on stage. Three important personalities that haven’t met until now despite their prolific activity in the various experimental scenes of Catalunya.

IMPRO-NIT # 27

the hrönir factory

CATALÁ

dimecres 23 de març de 2011
a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Victor Hurtado – guitarra, teclat
Oriol Rossell – electrònica
Xavi Carbonell – bateria, percussió

Les impronits arriben a l’edició 27. Des de 2008, tractem de provocar encontres sonors entre instruments que habitualment no es relacionen i entre músics provinents d’universos i llenguatges diferents.

En aquesta nova impronit es reuneixen la guitarra i el sintetitzador lisèrgics de Victor Hurtado (QA’A, Huan), l’electrònica a la recerca dels límits de l’audible d’Oriol Rossell i el fluxe hipnòtic dels dispositius rítmics de Xavi Carbonell (Mushka, Alquilbencil…). Una secció espai-temporal inèdita.

CASTELLANO

miércoles 23 de marzo de 2011
a las 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Victor Hurtado – guitarra, teclado
Oriol Rossell – electrónica
Xavi Carbonell – batería, percusión

Las impronits llegan a la edición 27. Desde 2008, tratamos de provocar encuentros sonoros entre instrumentos que habitualmente no se relacionan y entre músicos provinentes de universos y lenguajes diferentes.

En esta nueva impronit se reúnen la guitarra y el sintetizador lisérgicos de Victor Hurtado (QA’A, Huan), la electrónica a la búsqueda de los límites de lo audible de Oriol Rossell y el flujo hipnótico de los dispositivos rítmicos de Xavi Carbonell (Mushka, Alquilbencil…). Una sección espacio-temporal inédita.

ENGLISH

Wednesday 23rd March 2011
at 22 h.Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Victor Hurtado – guitar, keyboard
Oriol Rossell – electronics
Xavi Carbonell – drums, percussion

The Impronits have arrived to their 27th edition. Since 2008 we have strived to create sonic encounters between instruments that  aren’t usually related and between musicians that come from different universes and languages. In this Impronit the lysergic guitars and synths of Víctor Hurtado (Qa’a, Huan), Oriol Rossell’s electronics that search for the limits of the audible and the hipnotic flow of Xavi Carbonell’s (Mushka, Alquilbencil…) rhythmic devices come together. An unprecedented cross section of time and space.

IMPRONIT #28

the hrönir factory

CATALÁ

dimecres 20 d’abril de 2011
a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Ferran Besalduch – saxo baix i sopranino
Paul Stouthamer – violoncel
Alessandro Olla – dispositiu electroacústic

Una nova impronit, aquest cop es troben l’inquiet saxofonista Ferran Besalduch, activista sonor des de les mútiples facetes del projecte Freenètics, el violoncel del veterà improvisador Paul Stouthamer i els dispositius electroacústics del compositor sard Alessandro Olla. Una fascinant combinació tímbrica i de personalitats. No us ho perdeu.

CASTELLANO

miércoles 20 de abril de 2011 a las 22 h.
Elèctric Bar
Travessera de Gràcia 133
Ferran Besalduch – saxo bajo y sopranino
Paul Stouthamer – violonchelo
Alessandro Olla – dispositivo electroacústico

Una nueva impronit, esta vez se encuentran el inquieto saxofonista Ferran Besalduch, activista sonoro desde las mútiples facetas del proyecto Freenètics, el violonchelo del veterano improvisador Paul Stouthamer y los dispositivos electroacústicos del compositor sardo Alessandro Olla. Una fascinante combinación tímbrica y de personalidades. No os lo perdáis.

ENGLISH

Wednesday 20th April 2011 at 22 h.
Elèctric Bar
Travessera de Gràcia 133
Ferran Besalduch – bass and sopranino saxophones
Paul Stouthamer – cello
Alessandro Olla – electroacoustic device

A new Impronit, this time the restless saxophonist Ferran Besalduch, sonic activist from the multiple facets of the Freenètics projects, the violoncello of improviser Paul Stouthamer and the electroacoustic devices of the sardinian composer Alessandro Olla. A fascinating  combination of timbres and personalities. Not to be missed.

IMPRO-NIT # 29

the hrönir factory

CATALÁ

Javi Álvarez – commodore 64, circuit bending, piano

Miquel Delay – els inaudibles

Papa Dupau – guitarra, trompeta

dimecres 18 de maig de 2011

a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

Aquesta impronit proposa una opció vital i minuciosa per endinsar-se en la vida secreta dels objectes, les seves màgies i el flux elèctric de les emocions, de la mà de tres demiürgs que s’aproximen al sagrat de tres formes diferents: Javi Álvarez (Néboa, Fluzo), Papa Dupau (Za!) i l’orquestra secreta de màquines animades de Miquel Delay, junts per primer cop (o el tribalisme real).

CASTELLANO

Javi Álvarez – commodore 64, circuit bending, piano
Miquel Delay – els inaudibles
Papa Dupau – guitarra, trompeta
miércoles 18 de mayo de 2011
a las 22 h.Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

Esta impronit propone una opción vital y minuciosa para penetrar en la vida secreta de los objetos, sus magias y el flujo eléctrico de las emociones, de la mano de tres demiurgos que se aproximan a lo sagrado de tres formas diferentes: Javi Álvarez (Néboa, Fluzo), Papa Dupau (Za!) y la orquesta secreta de máquinas animadas de Miquel Delay, juntos por primera vez (o el tribalismo real).

ENGLISH

Javi Álvarez – commodore 64, circuit bending, piano
Miquel Delay – els inaudibles
Papa Dupau – guitar, trumpet
Wednesday 18th May 2011
at 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

Tonight’s impronit offers a vital and meticulous option with which to immerse ourselves in the secret lives of objects, their magic and electric flow of emotions, from the hands of three demiurges that approach the sacred in three different ways: Javi Álvarez (Néboa, Fluzo), Papa Dupau (Za!) and Miquel Delay’s secret orchestra of animated machines, together for the first time (or true tribalism).

IMPRO-NIT # 30

the hrönir factory

CATALÁ

Pere Sousa – veu
Pepino Pascual – instruments tradiciocasionals
Oriol Luna – bateria, objectes
dimecres 22 de juny de 2011
a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

Impronit de solstici, en la qual la poesia esdevè instrument improvisador, els instruments són actors de teatre i el ritme parla. Amb Pere Sousa (Anna Blume Fan Club), Pepino Pascual (Pascal Comelade, Tot Bufant, Souvenir Orquestra) i Oriol Luna (Pascal Comelade, Mil Pesetas).

CASTELLANO

IMPRONIT #30

miércoles 22 de junio de 2011
a las 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133
Pere Sousa – voz
Pepino Pascual – instrumentos tradiciocasionales
Oriol Luna – batería, objetos

Impronit de solsticio, en la que la poesía se convierte en instrumento improvisador, los instrumentos son actores de teatro y el ritmo habla. Con Pere Sousa (Anna Blume Fan Club), Pepino Pascual (Pascal Comelade, Tot Bufant, Souvenir Orquestra) y Oriol Luna (Pascal Comelade, Mil Pesetas).

ENGLISH

IMPRONIT #30

Pere Sousa – voice
Pepino Pascual – tradicionalocasional instruments
Oriol Luna – drums, objects
Wednesday 22nd June 2011
at 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

A solstice-influenced Impronit, in which poetry becomes the instrument of improvisation, the instruments are theatre actors and rythm speaks. With Pere Sousa (Anna Blume Fan Club), Pepino Pascual (Pascal Comelade, Tot Bufant, Souvenir Orquestra) and Oriol Luna (Pascal Comelade, Mil Pesetas).

IMPRO-NIT # 31

the hrönir factory

CATALÁ

Anna Subirana – veu
Lali Barrière – guitaret i objectes amplificats
Árbol – dispositiu electrònic, percussió
dimecres 20 de juliol de 2011
a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

Un nou encontre inesperat protagonitza la impronit de juliol: la veu poderosa, subtil, estratègica i múltiple d’Anna Subirana, el soprenent laboratori de sobretaula de Lali Barrière i l’electrònica gens freda de Miguel Marín a.k.a. Árbol. No us ho perdeu.

CASTELLANO

Anna Subirana – voz
Lali Barrière – guitaret y objetos amplificados
Árbol – dispositivo electrónico, percusión
miércoles 20 de julio de 2011
a las 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

Un nuevo encuentro inesperado protagoniza la impronit de julio: la voz poderosa, sutil, estratégica i múltiple de Anna Subirana, el soprendente laboratorio de sobremesa de Lali Barrière y l’electrónica nada fría de Miguel Marín a.k.a. Árbol. No se lo pierdan.

ENGLISH

Anna Subirana – vocals
Lali Barrière – guitaret and amplified objects
Árbol – electronic devices, percussion
Wednesday 20th July 2011
at 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

A new and unexpected meeting will take place at the july Impronit: the powerful, subtle, strategic and multiple vocals of Anna Subirana, the surprising table-top laboratory of Lali Barrière and the anything-but-cold electronica of Miguel Marín a.k.a. Árbol. Don’t miss it.

IMPRO-NIT # 32

the hrönir factory

CATALÁ

Berta Puigdemasa – arpa
Xavier Tàsies – percussió
John Williams – saxo baríton, trombó
dimecres 21 de setembre de 2011
a les 22 h. Elèctric Bar Travessera de Gràcia 233

Tornen les impronits, després de la pausa d’agost, amb una configuració acústica, inesperada i excitant. No us ho perdeu, aquest encontre promet emocions en llibertat.

CASTELLANO

Berta Puigdemasa – arpa
Xavier Tàsies – percusión
John Williams – saxo barítono, trombón
miércoles 21 de septiembre de 2011
a las 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

Vuelven las impronits, tras la pausa de agosto, con una configuración acústica, inesperada y excitante. No os lo perdáis, este encuentro promete emociones en libertad.

ENGLISH

Berta Puigdemasa – harp
Xavier Tàsies – percussion
John Williams – baritone sax, trombone
Wednesday 21th September 2011
at 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

The impronits have returned after the August break with an unexpected and exciting acoustic configuration. This encounter promisses a free flow of emotions, don’t miss it!

IMPRO-NIT # 33 (LEM)

the hrönir factory

Carlos Zíngaro - violí
Joan Saura - sampler
Liba Villavecchia - sax
Dimecres, 26 d’octubre / Miércoles, 26 de octubre / Wednesday, 26 of october
22 h. Elèctric Bar (Travessera de Gràcia, 233)

CATALÁ

Dos dels protagonistes del cartell d’aquest LEM, Carlos Zíngaro i Liba Villavecchia, es reuneixen amb Joan Saura per afrontar aquest laboratori d’improvisació singular: tres aproximacions madures i sucoses a la música no euclidiana, en una d’aquelles cites que esdevenen un autèntic treball de desvetllament i d’energia. Un violí improvís, un saxo feréstec i un sampler enciclopèdic donaran forma a aquesta nova cita amb els límits del previsible i els contorns d’aquesta realitat alternativa que és el so en llibertat. Sabem que la Impronit és ja una cita habitual i un descobriment consumat, però no podem deixar de dir-ho: no us ho perdeu.

CASTELLANO
Dos de los protagonistas del cartel de este LEM, Carlos Zíngaro i Liba Villavecchia, se reúnen con Joan Saura para afrontar este laboratorio de improvisación singular: tres aproximaciones maduras y jugosas a la música no euclidiana, en una de esas citas que se convierten en un auténtico trabajo de desvelo y de energía. Un violín improvisto, un saxo feroz y un sampler enciclopédico darán forma a esta nueva cita con los límites de lo previsible y los contornos de esta realidad alternativa que es el sonido en libertad. Sabemos que la Impronit es ya una cita habitual y un descubrimiento consumado, pero no podemos dejar de decirlo: no os lo perdáis.

ENGLISH
Two of the leading lights of this year’s LEM, Carlos Zíngaro and Liba Villavecchia, have teamed up with Joan Saura to run this unique improv lab: three mature, juicy approaches to non-Euclidian music in one of those wide-eyed, high-energy fusions. An unexpected violin, a ferocious sax and an encyclopaedic sampler lead this new venture to the limits of the foreseeable and shape the contours of this alternative reality of free sound. We know that Impronit is now a regular event and a well-established discovery, but we can’t help saying it again: don’t miss it.

IMPRO-NIT # 34

the hrönir factory

CATALÁ

Frances Bartlett (violoncel)
Ignacio Lois (guitarra elèctrica, teclat)
Miquel Ferres (bateria, percussions)
 
dimarts 22 de novembre de 2011
a les 22 h. Continental Bar Musical
Providència 30-32

Les impronit posen l’inici de la seva nova etapa en mans d’una conjura de músics que prometen guiar-vos per paratges sonors insospitats. Guspires elèctriques, batecs feréstecs i corrents gens subterrànies. 

CASTELLANO

Frances Bartlett (celo)
Ignacio Lois (guitarra eléctrica, teclado)
Miquel Ferres (bateria, percusiones)
 
martes 22 de noviembre de 2011
a las 22 h. Continental Bar Musical
Providència 30-32

Las impronit ponen el inicio de su nueva etapa en manos de una conjura de músicos que prometen guiaros por parajes sonoros insospechados. Chispas eléctricas, latidos selváticos y corrientes nada subterráneas.

ENGLISH

Frances Bartlett (cello)
Ignacio Lois (electric guitar, keyboard)
Miquel Ferres (drums, percussions)
 
tuesday 22 of november  2011
at 10 pm.Continental Bar Musical
Providència 30-32

The impronit put the start of a new stage in the hands of a plot of musicians that promise to lead you through unexpected sound places. Electrical sparks, indomitable beats and non underground streams. 

IMPRO-NIT # 35

the hrönir factory

CATALÁ

EL LABORATORI D’IMPROVISACIÓ COL·LECTIVA DE GRÀCIA TERRITORI SONOR CLOU L’ANY AMB UN NOU CAPÍTOL AL CONTINENTAL BAR MUSICAL!
Enric Cervera (contrabaix, guitarra i objectes)
Hara Kraan (xilòfon i percussió)
David Sitges-Sardà (bateria)
dimarts 20 de desembre de 2011
a les 22 h. Continental Bar Musical  Providència 30

Una nit de sonoritats patafísiques, danses objectuals i juganers encontres a la tercera fase musical a càrrec d’Enric Cervera (Tropopausa, Naïf, Les Anciens), Hara Kraan (Mil Pesetas) i David Sitges-Sardà (Tarannà, Residual Gurus).

CASTELLANO

EL LABORATORIO DE IMPROVISACIÓN COLECTIVA DE GRÀCIA TERRITORI SONOR
CIERRA EL AÑO CON UN NUEVO CAPÍTULO EN EL CONTINENTAL BAR MUSICAL!
Enric Cervera (contrabajo, guitarra y objetos)
Hara Kraan (xilófono y percusión)
David Sitges-Sardà (batería)
martes 20 de diciembre de 2011
a las 22 h. Continental Bar Musical  Providència 30

Una noche de sonoridades patafísicas, danzas objectuales y juguetones encuentros en la tercera fase musical a cargo de Enric Cervera (Tropopausa, Naïf, Les Anciens), Hara Kraan (Mil Pesetas) y David Sitges-Sardà (Tarannà, Residual Gurus).

ENGLISH

THE LABORATORY OF COLLECTIVE IMPROVISATION OF GRÀCIA TERRITORI SONOR
CLOSES THE YEAR WITH A NEW CHAPTER AT CONTINENTAL BAR MUSICAL!
Enric Cervera (double-bass, guitar & objects)
Hara Kraan (xylophone & percussion)
David Sitges-Sardà (drums)
 
tuesday 20 of december of 2011
at 10 pm. Continental Bar Musical  Providència 30

A night of pataphysical sonority, object dances and playful close encounters of the third musical kind by  Enric Cervera (Tropopausa, Naïf, Les Anciens), Hara Kraan (Mil Pesetas) and David Sitges-Sardà (Tarannà, Residual Gurus). Don’t miss it!

Comments are closed.

2024 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes