IMPRONITS 2010

IMPRO-NIT # 15

the hrönir factory

 

Aixònoéspànic + Nuno Rebelo

 

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric bass clarinet

Nuno Rebelo: electric guitar

 

dimecres / miércoles / wednesday 20 gener / enero / January

22h / 10 pm Elèctric BarTravessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

 

Nuno Rebelo és un dels noms més rellevants de l’escena d’improvisació a Portugal i d’arreu del món. Guitarrista, compositor i explorador del so, ha treballat amb músics prou coneguts com Carlos Zïngaro, Hiroshi Kobayashi, Jakob Draminsky, Jean-Marc Montera,Le Quan Ninh, Michael Moore, Paolo Angeli, Sei Miguel, Ulrich Mitzlaff i els catalans Joan Saura i Xavier Maristany. Compta amb una extensa discografia i ha realitzat també bandes sonores i músiques per a dansa i teatre. Un veritable luxe tenir-lo entre nosaltres en aquesta Impronit.

IMPRO-NIT # 16

the hrönir factory

Aixònoéspànic + Christian Dergarabedian

 

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric bass clarinet

Christian Dergarabedian: laptop, synt

 

dimecres / miércoles / wednesday17febrer / febrero / February

22h / 10 pm Elèctric BarTravessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

 

CATALÁ

Aixònoéspànic convida Christian Dergarabedian (Buenos Aires).

Christian Dergarabedian és un mestre del collage, compositor electroacústic, samplerista i improvisador, el nom del qual es troba al darrere d’alguns dels projectes més significatius i provocatius de la capital argentina, com ara Nuégado de Serpientes i els mítcs Reynols. Instal·lat a Europa des del 2001, ha emprés notables projectes en solitari (Earzumba, Lens Cleaner Trio…) i ha col·laborat amb músics de la talla de Damo Suzuki, Francisco López i Ernesto Díaz Infante. Ha publicat una vintena de discs en segells de tot el món.

CASTELLANO

Aixònoéspànic invita a Christian Dergarabedian (Buenos Aires).

Christian Dergarabedian es un maestro del collage,

compositor electroacústico, samplerista e improvisador, cuyo nombre podemos encontrar detrás de algunos de los proyectos más significativos y provocativos de la capital argentina, como Nuégado de Serpientes y los mítcos Reynols. Instalado en Europa desde 2001, ha emprendido notables proyectos en solitario (Earzumba, Lens Cleaner Trio …) y ha colaborado con músicos de la talla de Damo Suzuki, Francisco López y Ernesto Díaz Infante. Ha publicado una veintena de discos en sellos de todo el mundo.

ENGLISH

Aixònoéspànic invites Christian Dergarabedian (Buenos Aires).

Christian Dergarabedian is a master of collage,

electroacoustic composer, samplerist and improviser, whose name can be found behind some of the most significant and provocative projects from Buenos Aires, like Nuégado de Serpientes and the mythical Reynols. Based in Europe since 2001, has undertaken remarkable solo projects  (Earzumba, Lens Cleaner Trio…) and has collaborated with musicians like Damo Suzuki, Francisco López and Ernesto Díaz Infante. He has published twenty records thru different labels around the world.

IMPRO-NIT # 17

 

the hrönir factory

Aixònoéspànic + Joan Saura

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric clarinet

Joan Saura: sampler

 

dimecres / miércoles / wednesday 24 març / marzo / March

22h / 10 pm Elèctric Bar Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

CATALÁ

Aixònoéspànic convida Joan Saura

Aquesta Impronit tenim com a convidat Joan Saura, un dels noms claus de les músiques d’exploració en les darreres dècades en aquesta ciutat, des dels precursors Blay Tritono, passant pels imprescindibles Koniec, fins als seus projectes més recents, com ara Pole Pole i Araki. Precursor i explorador, improvisador d’alt nivell, que ha col·laborat amb els noms més rellevants de l’escena internacional, compositor de gran personalitat i samplerista convençut, Saura pujarà a l’escenari de l’Elèctric amb els Aixònoéspànic, en la que serà sens dubte, una nit imprescindible.

 CASTELLANO

Aixònoéspànic invita a Joan Saura

En esta Impronit tenemos como invitado a Joan Saura, uno de los nombres clave de las músicas exploratorias en las últimas décadas en esta ciudad, desde los precursores Blay Tritono pasando por los indispensables Koniec hasta sus más recientes proyectos, como Pole Pole y Araki. Precursor y explorador, improvisador de alto nivel que ha colaborado con los nombres más relevantes de la escena internacional, compositor de gran personalidad y samplerista convencido, Saura subirá al escenario del Elèctric junto a los Aixònoéspànic en la que será, sin duda, una noche imprescindible.

ENGLISH

Aixònoéspànic invites Joan Saura

This Impronit we have as guest Joan Saura, one of the key names of the exploratory musics in the last decades in this city, from the precursors Blay Tritono, passing through the indispensable Koniec, until his more recent projects, like Pole Pole and Araki. Precursor and explorer, improviser of high level which has collaborated with the most relevant names of the international scene, composer of great personality and convinced samplerist, Saura will rise to the stage of the Electric Bar with Aixònoéspànic, in what will be, undoubtedly, an unavoidable night.

IMPRO-NIT # 18

 

the hrönir factory

Aixònoéspànic + Eduard Altaba

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric clarinet

Eduard Altaba: double bass

 

dimecres / miércoles / wednesday21abril / abril / April

22h / 10 pmElèctric BarTravessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

CATALÁ

Aixònoéspànic convida Eduard Altaba

Eduard Altaba té un historial que és com una guia de les millors bandes de l’underground d’aquell altre underground que es va dir “música laietana”: Bueyes Madereros, Blay Tritono, Moisés Moisés, Tropopausa… és a dir, les joies amagades de l’experimentació a Barcelona dels setanta i els vuitanta. Ha improvisat amb John Zorn i Butch Morris i forma part actualment de la Banda d’Improvisadors de Barcelona i del super-grup Les Anciens. Per tant, un super-convidat que a més, té un so únic i un estil inimitable.

CASTELLANO

Aixònoéspànic invita a Eduard Altaba

Eduard Altaba tiene un historial que es como una guia de las mejores bandas del underground de aquel otro underground que se llamó “música laietana”: Bueyes Madereros, Blay Tritono, Moisés Moisés, Tropopausa… es decir, las joyas escondidas de la experimentación en Barcelona de los setenta y los ochenta. Ha improvisado con John Zorn y Butch Morris y forma parte actualmente de la Banda d’Improvisadors de Barcelona y del super-grupo Les Anciens. Por tanto, un super-invitado que, además, tiene un sonido único y un estilo inimitable.

ENGLISH

Aixònoéspànic invites Eduard Altaba

Eduard Altaba has a history that could be considered a guide of the best underground bands-of that other kind of underground that was called “laietana music”- such as Bueyes Madereros, Blay Tritono, Moisés Moisés, Tropopausa…that is to say hidden treasures of the experimental scene from Barcelona that began in the 70’s and 80’s. He has improvised with John Zorn and Butch Morris and is currently a part of the “Banda d’Improvisadors de Barcelona” (Band of Improvisers from Barcelona) and the super group Les Anciens. Therefore a super guest with a very unique sound and an inimitable style.

IMPRO-NIT # 19

the hrönir factory

Aixònoéspànic + Carme Garrigó

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric bass clarinet

Carme Garrigó: vibraphone and assorted percussion

dimecres / miércoles / Wednesday 19 maig / mayo / May

22h / 10 pm Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

CATALÁ

Aixònoéspànic convida Carme Garrigó

D’ella s’ha dit que veure-la en directe és com assistir als treballs de Vulcano, forjant el metall a cops precisos, donant forma a la matèria amb tanta força com delicadesa i creant un singular univers de

figures úniques. Són molts els registres de la percussionista Carme Garrigó, dissenyant els seus propis espectacles, estrenant repertori contemporani i participant en diverses orquestres i grups. Comptar amb el seu talent i la seva intuïció en aquesta Impronit és un privilegi. No us la perdeu.

CASTELLANO

Aixònoéspànic invita a Carme Garrigó

De ella se ha dicho que verla en directo es como asistir a los trabajos de Vulcano, forjando el metal a golpes precisos, dando forma a la materia con tanta fuerza como delicadeza y creando un singular universo de figuras únicas. Son muchos los registros de la percusionista Carme Garrigó, diseñando sus propios espectáculos, estrenando repertorio contemporáneo y participando en diversas orquestas y grupos. Contar con su talento y su intuición en esta Impronit es un privilegio. No os la perdáis.

ENGLISH

Aixònoéspànic invites Carme Garrigó

Seeing this artist live is like attending the works of Vulcano forging metal in precise knocks, giving form to the matter with both force and delicacy and creating a singular universe of unique figures. The many registers of percussionist Carme Garrigó include designing her own shows, releasing contemporary repertoire and participating in several orchestras and groups. To have her talent and intuition in this Impronit is a privilege. Not to be missed!

IMPRO-NIT # 20

the hrönir factory

Aixònoéspànic + Juan Matos Capote

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric clarinet

Juan Matos Capote: dispositius electrònics

dimecres / miércoles / wednesday 30 juny / junio / June

22h / 10 pm Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

CATALÁ

Aixònoéspànic convida Juan Matos Capote

El convidat d’aquesta impronit és Juan Matos Capote, pioner de les tècniques de “circuit bending” a Espanya. Treballa amb dispositius electrònics a partir d’aparells domèstics modificats, basant-se en el comportament aleatori d’aquests circuits i en les seves possibilitats de control. Ha treballat amb Reed Ghazala i Pauline Oliveros als Estats Units i des de fa uns mesos ha instal·lat a Barcelona la seu del seu segell Circuit Torçat.

CASTELLANO

Aixònoéspànic invita a Juan Matos Capote

El invitado de esta impronit es Juan Matos Capote, pionero de las técnicas de “circuit bending” en España. Trabaja con dispositivos electrónicos a partir de aparatos domésticos modificados, basándose en el comportamiento aleatorio de estos circuitos y sus posibildades de control. Ha trabajado con Reed Ghazala y Pauline Oliveros en los Estados Unidos y desde hace unos meses ha instalado en Barcelona la sede de su sello Circuit Torçat.

ENGLISH

Aixònoéspànic invites Juan Matos Capote

The guest for this evening’s Impronit is Juan Matos Capote, pioneer of circuit bending techniques in Spain. He works with electronics obtained from modified household appliances using the random behaviour of these circuits and the possibilities of control. Capote has collaborated with Reed Ghazala and Pauline Oliveros in the USA and in recent months has established the head office of his label Circuit Torçat in Barcelona.

IMPRO-NIT # 21

the hrönir factory

 

Aixònoéspànic + Evru

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric clarinet

Evru: mini-moog

 

dimecres / miércoles / wednesday21juliol / julio / July

22h / 10 pmElèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

CATALÁ

Aixònoéspànic convida Evru

L’última Impronit de l’estiu té un convidat excepcional: Evru (abans conegut com a Zush), que es defineix com a artista, científic i místic (artciemist), i que ha generat des de l’Estat Mental d’Evrugo una obra impressionant que beu de la màgia, la neurociència i el cos humà. Aquest creador del concepte psicomanualdigital potser és menys conegut per la seva obra sonora, tot i que aquesta no és menor: un LP i gires a finals dels 80 amb el grup Zush-Tres, i nombroses col·laboracions amb Victor Nubla, Peter Gabriel, Pascal Comelade, Tres, etc. Evru, improvisador i mestre del mini-moog i, per tant, l’Estat Mental d’Evrugo, s’intersecten aquesta nit amb Aixònoéspànic.

CASTELLANO

Aixònoéspànic invita a Evru

La última Impronit del verano tiene un invitado excepcional: Evru (antes conocido como Zush), que se define como artista, científico y místico (artciemist), y que ha generado desde el Estado Mental de Evrugo una obra impresionante que bebe de la magia, la neurociencia i el cuerpo humano. Este creador del concepto psicomanualdigital quizá es menos conocido por su obra sonora, aunque ésta no es menor: un LP y giras a finales de los 80 con el grupo Zush-Tres, y numerosas colaboraciones con Victor Nubla, Peter Gabriel, Pascal Comelade, Tres, etc. Evru, improvisador y maestro del mini-moog y, por tanto, el Estado Mental de Evrugo, se intersectan esta noche con Aixònoéspànic.

ENGLISH

Aixònoéspànic invites Evru

The last impronit of the season has an exceptional guest: Evru (previosuly known as Zush) that defines himself as an artist, scientist and mistic (artchemist).  Through the “Evrugo Mental State” ) he has generated impressive works that are inspired by magic, neuroscience and the human body. The creator of the psicomanualdigital concept is perhaps lesser known for his sonic works although they are in no way less in number than the rest of his works: an LP and tours at the end of the 80’s with the Zush-Tres band and many col.laborations with Victor Nubla, Peter Gabriel, Pascal Comelade, Tres, etc. Evru, improviser and master of the mini-moog and of the Evrugo Mental State will intersect with Aixònoéspànic this evening.

IMPRO-NIT # 22 (LEM)

the hrönir factory

 

ALESSANDRA PATRUCCO + ARNAU SALA + JAVIER ABAD
Torino / Manresa / Barcelona

dimecres 20 d’octubre / miércoles 20 de octubre

22 h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia, 233

CATALÁ

A partir d’aquesta edició d’octubre Impronit obren el seu format per a acollir cada nit una proposta col•lectiva sempre diferent, cercant així la multiplicació d’universos i exploracions. En aquest LEM, la Impronit s’obre també a la veu i les seves mutacions amb la presència de l’artista italiana Alessandra Pattrucco, hàbil i enèrgica en la creació de jardins fonètics d’imprevisibles textures on el contagi amb l’electrònica i els objectes hi té també una notable empremta. Amb ella, la bateria d’Arnau Sala (Les Aus, Bèstia Ferida) i el fagot de Javier Abad (Freenètics) construiran un camp de possibilitats; el resultat, instantani.

CASTELLANO

A partir de esta edición de octubre las Impronit abren su formato para acoger cada noche una propuesta colectiva siempre distinta, procurando así la multiplicación de universos y exploraciones. En este LEM, la Impronit se abre también a la voz y sus mutaciones con la presencia de la artista italiana Alessandra Pattrucco, hábil y enérgica en la creación de jardines fonéticos de imprevisibles texturas donde el contagio con la electrónica y los objetos deja también una notable huella. Con ella, la batería de Arnau Sala (Les Aus, Bèstia Ferida) y el fagot de Javier Abad (Freenètics) construirán un campo de posibilidades; el resultado, instantáneo

IMPRO-NIT # 23

the hrönir factory

 

17 de novembre de 2010

a les 22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

Lina Bautista – electrònica, guitarra

Anki Toner – cds

Jose Rosselló – bateria

Neir aka Anthony Carcone – eclectic guitar

CATALÁ

Lina Bautista (Bogotá) és artista resident de Gràcia Territori Sonor aquest any amb el projecte Linalab. Anki Toner (ex-Superelvis i el cinquanta per cent d’Ankitoner Metamars) amb la seva factoria de profanació de cd’s. Jose Rosselló, el bateria dels mítics 12twelve, ara concentrat en els projectes Faraón i Atleta. Anthony Carcone, artista sonor anglo-francès, experimentador dins el col·lectiu Brocante Sonore. Quatre personalitats musicals tan intenses com diferents, es troben per primer cop per a regalar-nos una sessió d’improvisació inaudita. No us ho perdeu.

CASTELLANO

Lina Bautista (Bogotá) es artista residente de Gràcia Territori Sonor este año con el proyecto Linalab. Anki Toner (ex-Superelvis y el cincuenta por ciento de Ankitoner Metamars) con su factoría de profanación de cd’s. Jose Rosselló, el bateria de los míticos 12twelve, ahora concentrado en los proyectos Faraón y Atleta. Anthony Carcone, artista sonoro anglo-francés, experimentador dentro del colectivo Brocante Sonore. Cuatro personalidades musicales tan intensas como diferentes, se encuentran por primera vez para regalarnos una sesión de improvisación inaudita. No os la perdáis.

ENGLISH

Lina Bautista (Bogotá) is a resident artist of Gràcia Territori Sonor this year with her project Linalab. Anki Toner (ex-Superelvis and 50% of Ankitoner Metamars) with his cd profanation factory. Jose Rosselló, drummer from the great 12twelve and now immersed in projects Faraón and Atleta. Anthony Carcone, anglo-french sound artist and experimenter in the Brocante Sonore collective. Four musical personalities as intense as they are different meet for the first time to present us with an outrageus session of improvisation. Don’t miss it.

 

IMPRO-NIT # 24

the hrönir factory

 CATALÀ

Carola Ortiz -clarinet, clarinet baix, veu

Marc Egea – viola de roda, tárogáto

Leo Bettinelli – artefactes

22 de desembre de 2010

22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

Una nova edició de les impronits, on es troben tres músics de trajectòries ben diferents pero coincidents, per primera vegada en aquest laboratori d’improvisació. Benvinguts a l’instantani.

breus biografies dels convidats:

Carola Ortiz està habituada a teixir una cosmogonia musical en què conflueixen universos com la improvisació, l’electrònica, la performance o les músiques del món, l’ensamblatge dels quals discorre sempre per camins en què el so adquireix qualitats gairebé sinestèsiques: cromàtic, tàctil, aromàtic… Ha treballat amb artistes com Fanny Roz o Maria Rodés, i el darrer dels seus projectes demiúrgics l’ha unit amb el guitarrista argentí Guillermo Rizzotto en el duet LUMMM, que actuà al darrer dispositiu LEM i que ha estat present també al Festival de Jazz de Barcelona.

Marc Egea ha convertit la instrumentació antiga en un camp de possibilitats en què la tradició i els presents i futurs possibles es transmuten uns als altres sense perdre ni un bri de caràcter. Músic habitual en l’escena d’improvisació a Barcelona, és membre de la Banda d’Improvisadors de Barcelona, dels projectes Maram Trio i Kaulakau i de tot un seguit de join ventures amb músics d’arreu del món com Hayden Chisholm, Tom Chant o Peter Skuce, amb qui treballa estratègies per a noves formes d’entendre la música fortuïta i les serendípies sonores. També ha multiplicat la seva activitat en d’altres terrenys de la mà d’artistes visuals com Dionís Escorsa o escriptors com Albert Roig.

Leo Bettinelli es formà a la seva Argentina natal en el camp de l’electroacústica, territori al que progressivament feu convergir amb d’altres espais d’expressió com les arts escèniques (amb més d’una dotzena d’espectacles) o la instal·lació. Endinsat també en els mitjans audiovisuals amb treballs fotogràfics i per a cinema, ha col·laborat amb músics com Juan Matos Capote i ha participat en els Des-Conciertos de 25 Hombres, disgregant també la seva inquietut per l’experimentació en múltiples projectes com Karmanoise o Gürtchi ku Tuhnz i en la gestació dels cicles Niños Consentidos.

CASTELLANO

Carola Ortiz – clarinete, clarinete bajo, voz

Marc Egea – zanfona, tárogáto

Leo Bettinelli – artefactos

22 de diciembre de 2010

22 h. Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 133

Una nueva edición de las Impronits, en la que se dan cita, por primera vez en este laboratorio de improvisación, tres músicos de trayectorias distintas pero coincidentes. Bienvenidos a lo instantáneo.

Breves biografías de los invitados:

Carola Ortiz está acostumbrada a tejer una cosmogonía musical en la que confluyen universos como la improvisación, la electrónica, la performance o las músicas del mundo, el ensamblaje de los cuales discurre siempre por caminos en los que el sonido adquiere cualidades casi sinestésicas: cromático, táctil, aromático… Ha trabajado con artistas como Fanny Roz o Maria Rodés, y el último de sus proyectos demiúrgicos la ha unido al guitarrista argentino Guillermo Rizzotto en el dúo LUMMM, que actuó en el último dispositivo LEM y que ha estado también presente en el Festival de Jazz de Barcelona.

Marc Egea ha convertido la instrumentación antigua en un campo de posibilidades en el que la tradición y los presentes y futuros posibles se transmutan unos a otros sin perder ni un ápice de su carácter. Músico habitual en la escena de improvisación de Barcelona, es miembro de la Banda d’Improvisadors de Barcelona, de los proyectos Maram Trio y Kaulakau y de una serie de join ventures con músicos de todo el mundo como Hayden Chisholm, Tom Chant o Peter Skuce, con quienes trabaja estrategias para nuevas formas de entender la música fortuíta y las serendípias sonoras. También ha multiplicado su actividad en otros terrenos de la mano de artistas visuales como Dionís Escorsa o de poetas como Albert Roig.

Leo Bettinelli se formó en su Argentina natal en el campo de la electroacústica, territorio que hizo converger progresivamente con otros espacios de expresión como las artes escénicas (con más de una docena de espectáculos) o la instalación. Adentrado también en los medios audiovisuales con trabajos fotográficos y para cine, ha colaborado con músicos como Juan Matos Capote y ha participado en los Des-Conciertos de 25 Hombres, disgregando su inquietud por la experimentación en múltiples proyectos como Karmanoise o Gürtchi ku Tuhnz y en la gestación de los ciclos Niños Consentidos.

Comments are closed.

2021 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes