IMPRONITS 2009

IMPRO-NIT #04

the hrönir factory

The Hrönir Factory / Manufacturas Marte

CATALÀ

AIXÒNOÉSPÀNIC rep nous convidats a una sessió d’improvisació lliure:

un concert molt especial que reuneix la primera i l’última formació

de MACROMASSA (1976-1996), amb:

Victor Nubla: clarinet baix elèctric

Juan Crek: veu

Albert Giménez: guitarra

Quicu Samsó: bateria

Alain Wergifosse: electrònica

amb Albert Guitart: baix

21 de gener 2009
22 h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

CASTELLANO

AIXÒNOÉSPÀNIC recibe nuevos invitados a una sesión de improvisación libre:

un concierto muy especial que reúne la primera y la última formación

de MACROMASSA (1976-1996), con:

Victor Nubla: clarinete bajo eléctrico

Juan Crek: voz

Albert Giménez: guitarra

Quicu Samsó: bateria

Alain Wergifosse: electrónica

con Albert Guitart: bajo

21 de enero 2009
22 h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

ENGLISH

AIXÒNOÉSPÀNIC receives new guests to a session of free improvisation

a very special concert that gathers the first and the last line-up

of MACROMASSA (1976-1996) with:

Victor Nubla: electric bass clarinet

Juan Crek: voice

Albert Giménez: guitar

Quicu Samsó: drums

Alain Wergifosse: electronics

with Albert Guitart: bass

21st january 2009

10 pm Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233

IMPRO-NIT # 05

 

the hrönir factory

The Hrönir Factory

Aixònoéspànic + Francesc Díaz i Melis

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Francesc Diaz i Melis: piano

dimecres / miércoles / wednesday18

22h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

IMPRO-NIT # 06

the hrönir factory

The Hrönir Factory

 

Aixònoéspànic + Joan Saura + Mark Cunningham

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Joan Saura: sampler

Mark Cunningham: trumpet, electronics

 

dimecres / miércoles / wednesday 18
22h Elèctric BarTravessera de Gràcia 233 Gràcia – Barcelona

IMPRO-NIT # 07

 

the hrönir factory

The Hrönir Factory

Aixònoéspànic + Jaume L. Pantaleón

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Jaume L. Pantaleón: electric guitar

dimecres / miércoles / wednesday 22
22h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

 

IMPRO-NIT # 08

the hrönir factory

The Hrönir Factory

 

CATALÁ

Aixònoéspànic + Dargelos + Rafa Zaragoza

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Rafa Zaragoza: electric guitar

Dargelos: sampler

20 de maig de 2009

22h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

CASTELLANO

Aixònoéspànic + Dargelos + Rafa Zaragoza

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Rafa Zaragoza: electric guitar

Dargelos: sampler

20 de mayo de 2009

22h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

ENGLISH

Aixònoéspànic + Dargelos + Rafa Zaragoza

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Rafa Zaragoza: electric guitar

Dargelos: sampler

20th May of 2009

10 pm Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

 

IMPRO-NIT # 09

the hrönir factory

The Hrönir Factory

 

CATALÁ

Aixònoéspànic + Sergi Jordà

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Sergi Jordà: reactable

17 de juny de 2009
22h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona
LA REACTABLE, L’INSTRUMENT ELECTRÒNIC CREAT PER SERGI JORDÀ, ÉS EL CONVIDAT ESPECIAL DE GRÀCIA TERRITORI SONOR PER A LA IMPRONIT D’AQUESTA SETMANA

El creador del dispositiu -del que només existeixen 10 còpies a tot el món- participarà en aquesta sessió d’improvisació lliure al costat d’Aixònoéspànic.

La Reactable és un instrument poc donat a les aparicions en públic. La seva cotitzada presència era fins ara a l’abast d’escasses audiències i un petit grapat de privilegiats artistes, entre ells, per exemple, Björk. I encara menys habitual era veure-la integrar-se en un esdeveniment en directe d’aquestes característiques. És per això que aquesta sessió d’improvisació lliure que es durà a terme aquest dimecres es pot considerar una oportunitat única de descobrir aquest instrument en un context fins ara inèdit.

CASTELLANO

Aixònoéspànic + Sergi Jordà

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Sergi Jordà: reactable

17 de junio de 2009

22h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona
LA REACTABLE, EL INSTRUMENTO ELECTRÓNICO CREADO POR SERGI JORDÀ, ES EL INVITADO ESPECIAL DE GRÀCIA TERRITORI SONOR PARA LA IMPRONIT DE ESTA SEMANA

El creador del dispositivo -del que sólo existen 10 copias en todo el mundo- participará en esta sesión de improvisación libre junto a Aixònoéspàni

La Reactable es un instrumento poco dado a las apariciones en público. Su cotizada presencia estaba hasta ahora al alcance de escasas audiencias y de un puñado de privilegiados artistas, entre ellos, por ejemplo, Björk. Y todavía menos habitual era verla integrarse en un acontecimiento en directo de estas características. Es por eso que esta sesión de improvisación libre que se llevará a cabo este miércoles se puede considerar una oportunidad única de descubrir este instrumento en un contexto hasta ahora inédito.

ENGLISH

Aixònoéspànic + Sergi Jordà

Victor Nubla: electric bass clarinet

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Sergi Jordà:reactable

17th June of 2009

10 pm Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona
THE REACTABLE, THE ELECTRONIC INSTRUMENT CREATED BY SERGI JORDÀ, IS THE SPECIAL GUEST FOR THIS WEEK’S IMPRONIT BY GRÀCIA TERRITORI SONOR

The creator of the device -of which there are only 10 copies in all the world- will take part in this session of free improvisation side by side with Aixònoéspànic

The Reactable is an instrument little given to the public appearences. Its appreciated presence was until now within reach of scarce audiences and of a small handful of privileged artists, among them, for example, Björk. And still less usual was to see it integrated into a live event of these characteristics. Because of that, this session of free improvisation that will be carried out this Wednesday can be considered a unique opportunity of discovering this instrument in a new context until now.

IMPRO-NIT # 10

the hrönir factory

The Hrönir Factory

 

Aixònoéspànic + Adele Madau + Mireia Tejero + Ramon Calduch

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Ramon Calduch: electric bass

Victor Nubla: electric bass clarinet

Mireia Tejero: saxos

Adele Madau: electric violin

dimecres / miércoles / wednesday22juliol / julio / July

22h Elèctric Bar, Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

Les impronits de setembre, octubre, novembre i desembre 2009 van tenir també una publicació impressa genèrica, a més de la de cada concert:

the hrönir factory

The Hrönir Factory

the hrönir factory

The Hrönir Factory

IMPRO-NIT # 11

the hrönir factory

The Hrönir Factory

 

Victor Nubla: electric bass clarinet

Albert Guitart: electric bass

Quicu Samsó: drums

dj Amsia: electronics

dimecres / miércoles / wednesday 23 setembre / septiembre / September

22h Elèctric Bar (Travessera de Gràcia 233) Gràcia – Barcelona

 

CATALÀ

Després del parèntesi estiuenc, i aprofitant que el fred sembla començar a treure el cap, Gràcia Territori Sonor reactiva el seu laboratori d’improvisació col·lectiva per a proporcionar-vos l’acurada dosi d’electricitat i energia calòrica. En aquesta ocasió, Aixònoéspànic (Victor Nubla, Quicu Samsó, Albert Guitart) rep com a convidat a Dj Amsia…

Dj Amsia és un dels agitadors electrònics més interessants d’Euskadi. Febril, intuïtiu i amant de les forces creatives que regeixen el caos, ha format part d’Elvis Terrorista Zen i ha mantingut estretes col·laboracions amb El Corsal Desastre, entre d’altres. Punch deconstructiu i de gran immediatesa que contribuirà a intensificar aquest potent trencaclosques sonor…

CASTELLANO

Después del paréntesis veraniego, y aprovechando que el frío empieza a asomar, Gràcia Territori Sonor reactiva su laboratorio de improvisación colectiva para proporcionaros la adecuada dosis de electricidad y energía calórica. En esta ocasión, Aixònoéspànic (Victor Nubla, Quicu Samsó, Albert Guitart) recibe como invitado a Dj Amsia…

Dj Amsia es uno de los agitadores electrónicos más interesantes de Euskadi. Febril, intuitivo y amante de las fuerzas creativas que rigen el caos, ha formado parte de Elvis Terrorista Zen y ha mantenido estrechas colaboraciones con El Corsal Desastre, entre otros. Punch deconstructivo y de gran inmediatez que contribuirá a intensificar este potente rompecabezas sonoro…

ENGLISH

After the summer parenthesis, and intending that the cold seems to start, Gràcia Territori Sonor reactives its laboratory of collective improvisation to provide yourselves the accurate dose of electricity and caloric energy. On this occasion, Aixònoéspànic (Victor Nubla, Quicu Samsó, Albert Guitart) receives as a guest to Dj Amsia…

Dj Amsia is one of the more interesting electronic agitators of the Basque Country. Feverish, intuitive and fond of the creative forces that  govern the chaos, he has been part of Elvis Terrorista Zen and has kept narrow collaborations with El Corsal Desastre, among others. Deconstructive punch and of great immediateness that will contribute to intensifying this powerful sound puzzle…

IMPRO-NIT # 12 (LEM)

The Hrönir Factory

Victor Nubla: electric bass clarinet

Albert Guitart: electric bass

Quicu Samsó: drums

Marek Cholonievski: electronics

dimecres / miércoles / wednesday 14 octubre / octubre / October

22h Elèctric Bar (Travessera de Gràcia 233) Gràcia – Barcelona

 

CATALÁ

El Dispositiu LEM d’aquest any dóna la benvinguda a Polònia com a país convidat, i per obrir el foc, la Impro Nit, en què Aixònoéspànic (Victor Nubla, Quicu Samsó i Albert Guitart) exerceix d’amfitrió, gaudeix d’un hoste molt especial: Marek Choloniewski, un dels noms més representatius de l’experimentació sonora polonesa, responsable de l’Audio Art Festival i tot un prestidigitador multimèdia que canalitza les seves investigacions sobre sistemes interactius a través de Studio mch. L’artista vingut del fred s’incorporarà a aquest laboratori d’improvisació imbuint les seves exploracions tecnològiques en el context d’un sisme elèctric d’abast imprevisible.

CASTELLANO

El Dispositivo LEM de este año da la bienvenida a Polonia como país invitado, y para abrir fuego, la Impro Nit, en la que Aixònoéspànic (Victor Nubla, Quicu Samsó y Albert Guitart) ejerce de anfitrión, contará con un huésped muy especial: Marek Choloniewski, uno de los nombres más representativos de la experimentación sonora polaca, responsable del Audio Art Festival y todo un prestidigitador multimedia que canaliza sus investigaciones sobre sistemas interactivos a través de Studio mch. El artista venido del frío se incorporará a este laboratorio de improvisación aportando sus exploraciones tecnológicas en el contexto de un seísmo eléctrico de alcance imprevisible.

ENGLISH

This year’s guest country at LEM is Poland and to get things going Impro Nit, hosted by Aixònoéspànic (Victor Nubla, Quicu Samsó and Albert Guitart), welcomes a very special visitor: Marek Choloniewski, a leading name on the Polish experimental sound scene, organiser of the Audio Art Festival and multimedia conjurer who channels his research into interactive systems through Studio MCH. The artist who came in from the cold will join this improv lab with his technological explorations to create an electric earthquake of unpredictable proportions.

IMPRO-NIT # 13

the hrönir factory

The Hrönir Factory

Aixònoéspànic + Paolo Angeli

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric bass clarinet

Paolo Angeli: guitarra sarda preparada

dimecres / miércoles / wednesday18novembre / noviembre / November

22h / 10 pm Elèctric BarTravessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

Aixònoéspànic rep Paolo Angeli.Paolo Angeli ha modificat i electrificat la guitarra sarda fins a convertir-la en un instrument inesperat i eloquent. És un dels musics més reconeguts de l’escena experimental internacional, ha treballat amb músics de la talla de Jon Rose, Otomo Yoshide, Elliot Sharp i Fred Frith. El seu darrer treball discogràfic és precissament un disc (“Tessuti”) on revisa instrumentalment composicions de Frith i de Björk. Com us podeu imaginar, és un veritable luxe comptar amb ell com a convidat aquesta nit d’improvisació amb Aixònoéspànic.

ARRERA IMPRONIT DE L’ANY i altres assumptes / ÚLTIMA IMPRONIT DEL AÑO y otros asuntos / LAST IMPRONIT OF THE YEAR and other matters

IMPRO-NIT # 14

 

the hrönir factory

The Hrönir Factory

Aixònoéspànic + Lieutenant Caramel

Quicu Samsó: drums

Albert Guitart: electric bass

Victor Nubla: electric bass clarinet

Lieutenant Caramel: electrònica, theremin

dimecres / miércoles / wednesday 23 desembre / diciembre / December

22h / 10 pm Elèctric Bar Travessera de Gràcia 233, Gràcia – Barcelona

CATALÁ

Aixònoéspànic rep Lieutenant Caramel (França)

Membre original del mític grup industrial francès Denier du Culte, Lieutenant Carmel, nom darrera el qual s’amaga Philippe Blanchard, és ara mateix un dels pocs músics europeus que treballa en el bell mig de dos territoris: l’electroacústica i la música industrial. És artista de culte a països com Rússia i Alemanya i la seva extensa discografia, produïda des del seu estudi als Alps francesos, així com els seus treballs en col·laboració amb Pacífic 231 i el seu activisme dins la Fundació Russolo-Pratella, ens el presenten com un futurista contemporani.

CASTELLANO

Miembro original del mítico grupo industrial francés Denier du Culte, Lieutenant Carmel, nombre tras el cual se esconde Philippe Blanchard, es ahora mismo uno de los pocos músicos europeos que trabaja entre dos territorios: la electroacústica y la música industrial. Es artista de culto en países como Rusia y Alemania y su extensa discografía, producida desde su estudio los Alpes franceses, así como sus trabajos en colaboración con Pacífic 231 y su activismo dentro de la Fundación Russolo-Pratella, nos lo presentan como un futurista contemporáneo.

ENGLISH

Original member of the mythical French industrial band Denier du Culte, Lieutenant Carmel, name behind which Philippe Blanchard is hidden, is right now one of the few European musicians that  works in the boundary  of two territories: the electroacoustics and the industrial music. He is an artist of cult in countries like Russia and Germany and his extensive records, produced from his study in the French Alps, as well as his works in collaboration with Pacífic 231 and the activism in the Foundation Russolo-Pratella, introduces him to us like a contemporary futurist. To have him tonight with us is a very special opportunity.

Comments are closed.

2019 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes