Carta de Varsòvia 1998

Carta oberta dirigida als Ministres d’Afers Exteriors i als Ministres de Justícia dels països signants de la Convenció de Schengen

III Simposi Europeu de Compositores Experimentals, Varsòvia, 26 de setembre del 1998, en adhesió a Culture Européenne Ouverte.

Sra, Sr.

Nosaltres, sotasignants, representants de diferents organitzacions que tenen freqüentment la ocasió de convidar artistes de països estrangers per a visites culturals als diferents països de la Unió Europea, i concretament a països signataris de la Convenció de Schengen, volem posar en el seu coneixement les mancances del sistema actual i les propostes per a reformar-ho.

Malgrat l’important suport que rebem de les institucions nacionals i de la Unió Europea per tal d’establir i aprofundir els contactes culturals entre Europa i els països estrangers, és un fet que encara hi ha avui dia greus dificultats per a la lliure circulació i moviment d’artistes entre les ciutats d’Europa i els països exteriors, dificultats imposades per les estructures polítiques i administratives nacionals.

Quina es avui la situació? El consolat d’un país membre té total llibertat per actuar de forma arbitrària. L’arbitrarietat en general consisteix a una falta de consistència i de transparència. D’això resulta que, malgrat que el solicitant hagi lliurat exactament la documentació sol.licitada en funció d’un procediment previ, el visat no és concedit la data prevista degut que sempre són requerits nous documents. El consolat en absolut es fa responsable dels retards ni tampoc respon als requeriments enviats des dels països implicats.

Resultat: els artistes i el públic de molts països són decebuts i els organismes culturals que treballen amb pressupostos molt reduïts finalment es troben en situació de pèrdua financera.

Si el Tractat de Schengen ha de servir als ciutadans europeus, ens sembla prioritari posar en marxa procediments consistents.

Per a la continuïtat del nostre treball a favor d’una vida cultural europea oberta, nosaltres, sotasignants, demanem les següents condicions:

1)    Que s’armonitzin a tots els països signataris els procediments per obtenir els visats per als artistes estrangers convidats a actuar o a visitar els països del territori Schengen.

2)    Que els procediments siguin codificats i a disposició de tothom.

3)    Que tots els consolats de tots els països del territori Schengen hagin d’aplicar aquests procediments.

4)    Que, en el cas que un visat no sigui concedit, el demandant i l’organització cultural amfitriona tinguin el dret de dipositar les seves queixes i, en cas, de ser perjudicats, tinguin el dret a compensació per pèrdues econòmiques o per desprestigi de la seva imatge.

 

EEC (European Experimental Composers)

EIO (European Improvisation Orchestra)

III European Symposium on Experimental Music

Raoul Bjørkenheim (Helsinki), Henning Frimann, Christer Irgens-Møller, Pere Oliver Jørgens, Niels Winther (Copenhagen), Tim Hodgkinson (London), Martin Klapper (Praga), Krzysztof Knittel (Varsaw), Albert Márkos (Budapest), Joan Saura, Victor Nubla (Barcelona), Raymond Strid (Stockholm), Birgit Ulherr (Hamburg)

Comments are closed.

2024 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes