ACTA FUNDACIONAL

ASSOCIACIÓ GRÀCIA TERRITORI SONOR

 

L’1 d’Abril de 1996 es constitueix l’Associació sense ànim de lucre, de perfecta capacitat jurídica, que respon a la denominació de “GRÀCIA TERRITORI SONOR”, a Barcelona, en presència de tots els Socis Fundadors, els noms dels quals es detallen més endavant.

Els fins determinats per als quals ha estat creada l’Associació són els següents:

-Fomentar la creació musical al districte de Gràcia de Barcelona, fent prevaler l’avenç i el desenvolupament estètic, formal, tècnic i conceptual com a aportació a l’esdevenir cultural.

-Fomentar la projecció del districte de Gràcia com a territori cultural urbà a l’abast de tots els ciutadans de Barcelona, de tots els nuclis productius i de la indústria existent en el seu entorn.

-Fomentar així mateix la projecció del districte de Gràcia com a territori experimental europeu mitjançant l’intercanvi amb els altres àmbits musicals de l’experimentació a Europa, amb una indiscutible voluntat de participar en els programes culturals i intercanvis que els organismes europeus impulsen a nivell de territorialitat cultural urbana.

-De la mateixa manera, impulsar aquestes relacions amb totes les ciutats i barris del món amb personalitat creativa pròpia.

-Vertebrar aquesta iniciativa amb les dels organismes i entitats culturals de caire ciutadà i local, tot sintonitzant amb els objectius culturals de la ciutat de Barcelona davant el nou segle.

-Vincular els altres col.lectius ciutadans de producció experimental en el camp de les arts plàstiques, teatrals o videocinematogràfiques a les propostes que realitzi l’Associació.

-Establir estrets llaços de cooperació amb els altres àmbits musicals idiosincràtics del districte de Gràcia, per tal de projectar internacionalment aquest territori sonor de la música en viu en tota la seva riquesa i personalitat.

-Estimul·lar la investigació que contribueixi a un millor coneixement de la tradició cultural i artística i que aporti nous elements de reflexió al món cultural present i futur. Assessorar les entitats privades o públiques que promoguin iniciatives culturals o artístiques, o bé hi destinin recursos, per obtenir una major eficàcia i rendibilitat, aglutinant i gestionant els esforços.

Per a la consecució d’aquests fins, l’Associació promourà tot tipus d’activitats que èticament i lícitament li permetin els seus recursos.

signat a Barcelona, l’1 d’abril de 1996

Sergi Doladé, Claudi Feliu, Juan Crek, Bel·lo Torras, Victor Nubla

Comments are closed.

2020 HISTÒRIC GTS · DISSENY: JOANA MOLL / CHIARA HUANG · DOCUMENTACIÓ: VÍCTOR NUBLA / O'GLOR CARVALHO · RSS Feed · Entra

Organic Themes